Přebor Prahy mužů ovládl B.- M. Černoch z TK Sparta Praha | | VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ČTS

13. 12. 2017

Upozornění – platba za zařazení turnajů do ZTL ČTS

Platba za schválené turnaje do Zimní termínové listiny ČTS by měla proběhnout do 30. 11. 2017

Číslo účtu 51-1420590267/0100

Variabilní symbol

2XXX2018

XXX je evidenční číslo klubu v systému ČTS (např. Tempo Praha – 32, pokud má méně čísel, doplňuje se zleva nulami, čili 032)

 

Další dluhy:

LTC Radotín                          300,- Kč (pokuta STK za pozdní zápis v IS)

TK FZŠ Trávníčkova              400,- Kč (pokuta STK za pozdní zápis v IS)

 

Dluh pana Drábka ve výši 23.500,- Kč bude vymáhán soudní cestou