Školení rozhodčích licence Kadet a B | | Výzva k účasti v projektu systémové podpory mládeže, GRANT MHMP

11. 3. 2018

Seznam přihlášených družstev po uzávěrce 11-3-18

Seznam přihlášených družstev na sezónu 2018

Sezona 2018 – družstva dospělí

Sezona 2018 – družstva dorost

Sezona 2018 – družstva st. žáci

Sezona 2018 – mladší žáci

Sezona 2018 – družstva baby tenis