Rozpisy soutěží pro zimu 2019 | | Halový přebor Prahy žen

7. 11. 2018

Předpis plateb za zařazení turnajů do Zimní termínové listiny ČTS

Po rozkliknutí odkazu dole se objeví předpis plateb pro kluby z pražské tenisové oblasti za zařazení turnajů do Zimní termínové listiny ČTS.

Potvrzení o úhradě zašle sekretariát PTS na vyžádání po úhradě.

Úhrady na účet PTS 51-1420590267/0100 do konce listopadu 2018

VS  2***2019 (hvězdičky znamenají evidenční číslo klubu, pokud je méně jak tříciferné, doplňuje se o nuly zleva, tedy např. VS  TK Konstruktiva 20742019)

 

Předpis a úhrada plateb za turnaje 18/19