Přebor Prahy starších žákyň 2020 | | Věcné ceny za Přebory Prahy dorostu a mladších žáků

1. 7. 2020

Dluhy klubů k 2. 9. 2020

 

                                                       Družstva                   Turnaje

Tenis Klub Fénix Nedvězí             600,- Kč          2.500,- Kč

Pokud jste uvedeni mezi dlužníky a poplatky jste uhradili, zašlete laskavě doklad o úhradě.

účet: 51-1420590267/0100

Variabilní symbol

Turnaje 2XXX2020  – XXX= evidenční číslo klubu u ČTS, doplněné případně o nuly zleva

Družstva: 6XXX2020 – XXX= evidenční číslo klubu u ČTS, doplněné případně o nuly zleva