Měsíc náborů do sportovních klubů | | Termínová listina na zimu 21/22

26. 8. 2021

Dluhy klubů za rok 2021 k 26. 8. 2021

K 26. 8. 21 nebyly dohledány následující platby klubů za rok 2021:

Pokud mají uvedený dluh uhrazen (a nebyl dohledán), prosíme o zaslání dokladu o úhradě. Dlužnou částku uhraďte podle pokynů k platbám

Pokyny k platbám

Pokud nebudou závazky k PTS vyrovnány, kluby nemají nárok na podporu ze strany PTS