Jan Kusý (LTC Modřany 2005) obhájil letní titul | | Přehled přihlášených družstev k 7. 3. 23

27. 2. 2023

HOSTOVÁNÍ

Hostování začíná 1.3.2023
Žádost o hostování vytváří hráč v Informačním systému ČTS.

Hráč může požádat o hostování maximálně do dvou různých klubů a dvou různých věkových kategorií.

Konec žádostí o  hostování 15. 3. 2023