Rozpisy soutěží zima 2020/21 |

15. 11. 2020

Platba kolektivní registrace klubu za rok 2021

Všechny kluby organizované v Českém tenisovém svazu jsou povinny podle Článku 4 Registračního řádu ČTS uhradit do

31. 1. 2021

kolektivní registraci ve výši 1.000,- Kč.

Pokyny k platbě

číslo účtu:  51-1420590267/0100

variabilním symbolem 1***2020     ***= evidenční číslo klubu ČTS

(např. TK Sparta Praha má e.č. 5, tedy její VS bude 10052020, SK Oaza e.č. 62, VS 10622020, SK HAMR, z.s., e.č. 127 – VS 11272019)

Pokud nebude kolektivní registrace uhrazena v daném termínu a nebudou vyrovnány veškeré závazky klubů za rok 2020 k PTS a ČTS, nebudou jejich družstva a případně i hráči, zařazeni do soutěží pořádaných ČTS.