ROZPISY SOUTĚŽÍ PRO ZIMU 2019-20 | | Rozpisy soutěží na léto 2020

3. 1. 2019

Platba kolektivní registrace klubu za rok 2020

Všechny kluby organizované v Českém tenisovém svazu jsou povinny podle Článku 4 Registračního řádu ČTS uhradit do

31. 1. 2020

kolektivní registraci ve výši 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých)

na účet 51-1420590267/0100

s variabilním symbolem 1***2020 – ***= evidenční číslo klubu ČTS

(např. TK Sparta Praha má e.č. 5, tedy její VS bude 10052020, SK Oaza e.č. 62, VS 10622020, SK HAMR, z.s., e.č. 127 – VS 11272019)

Pokud nebude kolektivní registrace uhrazena v daném termínu a nebudou vyrovnány veškeré závazky klubů za rok 2019 k PTS a ČTS, nebudou jejich družstva a případně i hráči, připuštěni do soutěží pořádaných ČTS