4. 9. 2023

POZOR, ZMĚNA MÍSTA SETKÁNÍ KLUBŮ

Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ SE MÍSTO KONÁNÍ SETKÁNÍ KLUBŮ PŘESOUVÁ

DO KLUBOVNY TK KONSTRUKTIVA, MEZI SKLADY 107, PRAHA 4,

V ÚTERÝ 5. 9. 23 OD 17,30 HOD

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!

30. 8. 2023

NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ PRAŽSKÝCH KLUBŮ – ZMĚNA MÍSTA

Z organizačních důvodů se místo setkání změnilo na klubovnu

TK KONSTRUKTIVA, Praha 4, Mezi Sklady 107/3

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
zvu Vás na neformální setkání zástupců pražských tenisových klubů v úterý 5. září od 17,30 hodin.
Místem setkání je Nuselská radnice, Táborská ulice 500/30, Praha 4
Jedná se o neformální setkání, vedoucí k přímé zpětné vazbě na ta témata, která v rámci VV PTS diskutujeme a byli jsme schopni lépe reflektovat potřeby klubů v oblasti soutěží družstev,
soutěží jednotlivců a také v oblasti managementu provozu areálů.
Bude diskutována důležitost a postavení členské základny. Na jednu problematiku přichází z Vaší strany více pohledů na její řešení, považuji tedy za vhodné se o věcech pobavit společně. Uvítám náměty ve výše uvedených oblastech.
Rád bych zdůraznil, že jednání není oficiálním, nelze na něm přijímat žádná rozhodnutí. Je však místem k vysvětlení stávajících pravidel, přednesení svých námětů, jejich prodiskutování a hledání optimálních variant.
Pavel Saic, předseda PTS
K organizaci:
Za jeden klub může být přítomna jedna osoba. Vzhledem k tomu, že setkání je formou diskuze, je nutné, aby za jeden klub hovořil právě jeden zástupce.
V případě, že bude zájem větší než předpokládaný, může dojít ke změně místa konání. O tom by byl každý účastník informován osobně.
Potvrzení účasti, prosím, posílejte Ivanu Vyvadilovi na: info@webtenis.cz . Uveďte klub, jméno,  telefon a email.
Délka setkání záleží na délce diskuzí k jednotlivým tématům.

5. 5. 2023

Dlužníci PTS

SK Žižkov Praha          200,- Kč za družstvo

 

V případě, že klub má uhrazenu dlužnou částku, která nebyla dohledána, prosíme jej o zaslaní dokladu o zaplacení.

Dluh možno uhradit buď na účet 51-1420590267/0100, VS  v případě družstev je 6xxx2023, v případě turnajů 2xxx2023, kde xxx je evidenční číslo klubu. Pokud není trojmístné, doplní se do tohoto formátu nulami zleva.

 

12. 4. 2023

ADRESY DVORCŮ 2023

Pod níže uvedeným odkazem naleznete adresy dvorců pražských klubů

Adresy dvorců 23

27. 3. 2023

Termíny pro jaro 2023

Důležité termíny březen+duben 2023
15.3.2023 byla zveřejněna Letní termínová listina ČTS 2023
5.4.2023: bude spuštěno přihlašování na turnaje LTL 2023
5.4.2023: bude zveřejněn tzv. letní žebříček ČTS, podle kterého se bude přijímat a nasazovat na turnajích LTL 2023 a podle kterých se budou vytvářet soupisky družstev 2023
5.4.2023: bude spuštěno zadávání soupisek v IS
20.4.2023 nebo později: bude zahájeno schvalování soupisek družstev

Seznam schválených hostování

Soupisky seniorských družstev v Pražském poháru seniorů bude možno zadávat po vylosování soutěží, tedy začátkem dubna 2023

17. 1. 2023

Přihlášky do soutěží družstev pro rok 2023

Na níže uvedených odkazech naleznete přihlášky do soutěží družstev pro rok 2023.

Uzávěrka přihlášek je 28. 2. 2023 ve 20,00 hodin.

Přihláška družstev Baby tenis a střední kurt

Přihláška družstev – mladší žáci

Přihláška družstev – starší žactvo

Přihláška družstev – dorost

Přihláška družstev – dospělí

Přihlášky seniorských družstev budou na vlastní webové stránce

http://www.prazskytenis.cz

13. 12. 2022

Termínová listina – léto 2023

Soutěže družstev mají vypsané následné termíny

TERMÍNY SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV

 

6. 12. 2022

Vyškoleni noví rozhodčí

 

 

 

 

První prosincový víkend proběhlo v klubovně TK Konstruktiva školení rozhodčích licence Kadet a B pod vedením Jana Carbocha a Ivana Vyvadila.

Všech dvacet devět účastníků školení uspělo v závěrečných testech

Seznam nových rozhodčích

2. 11. 2022

Program podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2023

AKTUALIZOVÁNO

Opatření I. Systémový rozvoj sportu dětí a mládeže

Podpora systémového rozvoje výkonnostního soutěžního sportu dětí a mládeže ve věku od 6 do 18 let, zaměřeného na udržení, popř. navýšení členské základny i zkvalitnění podmínek pro sportovní činnost a trenérskou práci.

Informace pro kluby PTS k účasti v projektu systémové podpory mládeže v rámci Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2023.

 

„Informace“

„Přihláška“

„Čestné prohlášení“

„Příloha Žádosti o dotaci v Opatření I. – Jmenný seznam účastníků projektu“.

„Program podpory sportu 2023“

14. 10. 2022

Zimní termínová listina přeborů a turnajů třídy B PTS 2022/2023

Next Page »