Finanční zdroje | | Národní sportovní agentura

14. 11. 2020

Dotace hl. m. Praha

Grantový portál hl. m. Prahy  Portál finanční podpory

Granty Sport a tělovýchova  Informace MHMP

Aktuálně vypsané granty pro rok 2021:

Program podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2021

Lhůta pro podání žádosti:
Žádost musí být podána ve lhůtě od 5. 11. do 30. 11. 2020.

Formulář žádosti zde


V rámci Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2021 – Opatření I, je možné se za splněných podmínet zapojit do žádosti PTS.

Informace zde


Pražský tenisový svaz je přijemcem dotace od Magistrátu hl. m. Prahy na období od 01.07.2020 do 30.06.2021 na podporu soutěžního mládežnického tenisu ve výši 8 350 000,- Kč. Všechny tyto prostředky jsou rozeslány jednotlivým realizátorům. Za podporu MHMP děkujeme.