28. 3. 2024

Valná hromada Pražského tenisového svazu

Podle článku 10 bodu 2. Stanov Pražského tenisového svazu (dále jen „PTS“), pobočného spolku Českého tenisového svazu, z. s., svolává Výkonný výbor PTS (dále jen „VV PTS“),

na den 29. dubna 2024 zasedání Valné hromady PTS (dále jen „VH“), se zahájením v 17:00 hod,

které se bude konat na adrese

Aula České unie sportu, Zátopkova 100/2, Praha 6- Strahov, s tímto programem jednání:

Program jednání:

 1. Zahájení zasedání VH
 2. Návrh na volbu složení pracovního předsednictva řídící zasedání VH
 3. Schválení Programu jednání VH
 4. Schválení Jednacího řádu VH
 5. Návrh na volbu složení Mandátové a Návrhové komise
 6. Zpráva o činnosti VV PTS za uplynulé období do dne konání VH
 7. Zpráva předsedy Kontrolní komise PTS o činnosti za uplynulé období do dne konání VH
 8. Zpráva Mandátové komise
 9. Zpráva o hospodaření PTS k 31. 12. 2023
 10. Návrh rámcového rozpočtu PTS pro rok 2024
 11. Valná hromada Českého tenisového svazu, informace k situaci v ČTS
 12. Diskuse
 13. Návrh usnesení VH
 14. Závěr a ukončení VH

Kluby do 19. 4. 2024 zašlou na adresu info@webtenis.cz jména a kontakty (email a telefon) delegátů

27. 2. 2024

Oficiální míč PTS 2024-2026

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

oficiálním míčem Pražského tenisového svazu je pro období

od 01. 03. 2024 do 31. 12. 2026,

míč značky DUNLOP, konkrétně typy:

 • DUNLOP FORT All Court
 • DUNLOP Australian Open
 • DUNLOP Tour Brilliance

Míče pro Baby, střední kurt a minitenis

 •  DUNLOP Stage 1
 • DUNLOP Stage 2
 •  DUNLOP Stage 3

OFICIÁLNÍ MÍČ PTS 23-26 INFORMACE

V příloze jsou k dispozici oficiální loga, která by se měla používat do propozic turnajů pod hlavičkou PTS

Pavel Saic, předseda PTS podepsal s firmou DSC sport, výhradním dovozcem míčů Dunlop pro ČR, zastoupenou pány Miroslavem Jandíkem a a Liborem Nabělkem Smlouvu o partnerství na roky 2024 až 2026

15. 2. 2024

Přihlášky do soutěží družstev 2024

Rozkliknutím odkazu se Vám otevře odkaz na webový formulář. 

V něm je nutné vyplnit všechny otázky označené hvězdičkou, jinak není možno formulář odeslat.

Po odkliknuti tlačítka Odeslat přijde na mail, uvedený v přihlášce, kopie Vaší přihlášky – pokud zadáte chybný mail, kopie Vám nedorazí.

Držte se, prosím, pokynů v přihlášce (např. evidenční číslo klubu uvádět bez nul, pokud je požadováno číslo, použijte číslo, nikoliv slovo)

Prostudujte si před vyplněním formuláře, rozpisy soutěží, protože dochází k drobným, leč podstatným změnám u některých kategorií:

Rozpisy soutěží, 

Uzávěrka přihlášek je 29. 2. 2024 v 24,00 hod, poté budou přihlášky uzavřeny a vstup do nich bude pouze přes sekretariát a bude zpoplatněn.

Přihláška družstva dospělí

Přihlášky družstva dorost

Přihlášky družstva starší žactvo

Přihlášky družstva mladší žactvo

Přihlášky družstva Baby tenis a střední kurt

 

Termín losování soutěží bude v průběhu března a bude včas oznámen.

 

23. 1. 2024

Kalendář sportovního managera klubu

Kalendář sportovního managera klubu 2024

12. 1. 2024

Rozpisy Přeborů Prahy na zimu 2023/24

Rozpis Halový přebor Prahy dospělých 2024

Rozpis Halový přebor Prahy mládeže 2024

Postupové kvóty na HMČR mládeže 2024

Rozpis Halový přebor Prahy Baby Tenis 2024

22. 12. 2023

Povinné platby klubů

Blíží se nový kalendářní rok a s ním vzniká klubům povinnost uhradit

do 31. 1. 2024 poplatek za kolektivní registraci v Českém tenisové svazu ve výši 1.000,- Kč.

Řada klubů nemá ještě uhrazenu částku za zařazení turnajů do Zimní termínové listiny ČTS., která měla být uhrazena do 30. 11. 2023.

Platby se hradí na účet PTS 51-1420590267/0100

Variabilní symbol je tvořen

 1. při platbě za kolektivní registraci 1XXX2024
 2. při platbě za zařazení turnaje do ZTL 2XXX02024

XXX je evidenční číslo klubu, v případě, že není trojmístně, doplňuje se nulami zleva (005 – Sparta Praha)

Poplatky lze uhradit i hotově v kanceláři PTS v Praze 4, Mezi Sklady 107/3 (areál TK Konstruktiva)

(po telefonické dohodě se sekretářem (6010206050))

20. 12. 2023

Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2024

3. 11. 2023

INFORMACE K ÚČASTI V PROJEKTU

Projekt systémové podpory mládežnického tenisu v Praze 2024

v rámci Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2024

PTS připravuje žádost o datci HMP na rok 2024 – Opatření I.

Informace jsou obsaženy v přiloženém dokumentu „Informace“.

 

Informace

Přihláška

Čestné prohlášení

Jmenný seznam

Úřední hodiny pro podání přihlášky osobně

 

Komentář k administraci podání přihlášky:

Pro naší administraci a přenesení dat do formuláře HMP potřebujeme nutně soubory Přihláška a Jmenný seznam ve formátu xls. Zároveň je však potřebujeme podepsané statutárním orgánem, proto se posílájí také naskenované s podpisem ve formátu pdf.

19. 10. 2023

Prováděcí předpis ČTS pro turnaje mládeže v zimní halové sezóně 23/24

Na VV ČTS 16. října 2023  byl schválen Prováděcí předpis pro organizaci turnajů mládeže.

Podstatná fakta:

MAXIMÁLNÍ VÝŠE TURNAJOVÝCH VKLADŮ

Třída A – 1.000 Kč Třída B – 900 Kč Třída C – 800 Kč

Způsob hry

Turnaje třídy A a Halová MČR mládeže

DVOUHRA – všechny zápasy se hrají na dvě vítězné sady

ČTYŘHRA – všechny zápasy se hrají na dvě vítězné sady, při stavu 1:1 následuje SUPER TIE BREAK do 10 bodů

Ve dvouhře se uplatňuje pravidlo NO LET. Ve čtyřhře se uplatňují pravidla NO AD i NO LET

b) Turnaje třídy B, C a D

DVOUHRA i ČTYŘHRA – všechny zápasy se hrají na dvě vítězné sady, při stavu 1:1 následuje SUPER TIE BREAK do 10 bodů

Ve dvouhře se uplatňuje pravidlo NO LET. Ve čtyřhře se uplatňují pravidla NO AD i NO LET

Prováděcí předpis STÚ ČTS č 2023 1

3. 10. 2023

ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH B A KADET, DOŠKOLENÍ ROZHODČÍCH B

Pražský tenisový svaz pořádá školení rozhodčích v termínu 11. – 12. 11. 2023 v areálu TK Konstruktiva v Praze 4

Podrobnosti naleznete na níže uvedených odkazech.

Na školení nových rozhodčích licence Kadet pro mladší osmnácti let a licence B (pro starší osmnácti let) je možno se přihlásit na

Školení nových rozhodčích licence Kadet a B

Na doškolení rozhodčích licence B je možno se přihlásit na:

Doškolení licence B

Next Page »