Senioři | | Stanovy ČTS

7. 8. 2009

Předpisy PTS

PŘEDPISY PTS
Předpisy Pražského tenisového svazu ( PTS) jsou soubor ustanovení, vzniklých na základě rozhodnutí orgánů PTS, které jsou závazné pro sportovní a organizační postupy v činnosti klubů a svazových komisí.
PTS používá předpisy k přenášení povinností vzniklých z rozhodnutí orgánů svazu na kluby. Komise VV PTS používají postupy předepsané příslušným předpisem PTS zejména při řešení opakovaných a standardních situací k zajištění stejného přístupu k případům řešeným v delším časovém odstupu. Kluby jsou zavázány postupovat podle vydaných předpisů PTS při uplatňování nároků pro organizaci sportovních akcí, při upřesnění požadavků řádů Českého tenisového svazu (ČTS) a sjednocení jejich výkladu, zejména těch, které jsou dány do pravomoci oblastních tenisových svazů.

Seznam platných předpisů:

1_23 – Sazebník rozhodčí

15_19_Závazný způsob počítání stavu v utkání

14_19_obleční hráčů

13_19_výměny soutěží

12_19_přijmání do soutěží dluhy

11_19_ přijmaní přihlášek do TL

10_19_ zařazování družstev do soutěží

9_19__ losování

8_19_optimální zisk z vkladů

7_19_osobní údaje

6_19_ postupy na republikové soutěže

4_19_ zahájení utkání, nezpůsobilost dvorců

3_19_odmítnutí přihlášky

2_19_povrchy

1_19_sazebník rozhodčí – upraven Předpisem 1/2023