Senioři | | Stanovy ČTS

7. 8. 2009

Předpisy PTS

 

PŘEDPISY PTS
Předpisy Pražského tenisového svazu ( PTS) jsou soubor ustanovení, vzniklých na základě rozhodnutí orgánů PTS, které jsou závazné pro sportovní a organizační postupy v činnosti klubů a svazových komisí.
PTS používá předpisy k přenášení povinností vzniklých z rozhodnutí orgánů svazu na kluby. Komise VV PTS používají postupy předepsané příslušným předpisem PTS zejména při řešení opakovaných a standardních situací k zajištění stejného přístupu k případům řešeným v delším časovém odstupu. Kluby jsou zavázány postupovat podle vydaných předpisů PTS při uplatňování nároků pro organizaci sportovních akcí, při upřesnění požadavků řádů Českého tenisového svazu (ČTS) a sjednocení jejich výkladu, zejména těch, které jsou dány do pravomoci oblastních tenisových svazů.
Předpisy PTS vznikaly postupně jako jednotlivá rozhodnutí orgánů PTS. Byly zveřejňovány jako aktuality reagující na řešení konkrétního případu v daném termínu v periodiku Zpravodaj PTS, publikačně rozšiřovaném tiskem do všech klubů. Dnes jsou zveřejňovány uvedením na internetové stránce PTS. Tento soubor předpisů PTS je aktuální souhrnné uvedení současně platných předpisů k níže uvedenému datu.
Seznam platných předpisů:

P – 1/03 Losování Přeboru Prahy smíšených družstev v tenisu (PP)

P – 2/03 Zařazování družstev do PP při přechodu z jiných oblastí a z finále MČR mládeže
P – 3/15 Postup hráčů oblasti Praha do celostátních soutěží řízených Českým tenisovým svazem (ČTS
P – 7/07 Přijímání a schvalování přihlášek k pořádání turnajů
P – 10/09 Povolené povrchy dvorců pro soutěže
P – 11/08 Sazebník odměn rozhodčích pro soutěže PTS
P – 12/08 Výměna a postoupení oprávnění k přihlášce do soutěže Přeboru Prahy družstev mezi kluby
P – 13/13 Oficiální míč PTS 2014 až 2016
P – 14/09 Odmítnutí přihlášky soutěže pro nesplnění povinnosti klubu (neplacení poplatků a pokut)
P – 15/15 Postup vrchního rozhodčího a kapitánů při zahájení utkání družstev. (čekací doba, nezpůsobilý terén)
P – 16/14 Závazný předpis k počítání stavu v zápasu
P – 17/07 Přijímání hráčů bez přihlášky do turnaje nad počet stanovený termínovou listinou
P – 18/15 Optimální zisk z turnaje. Definice pro PTS – tenisová oblast Praha
P – 19/13 Postup při uplatňování pravidla o oblečení v soutěžích. Definice pro PTS – tenisová oblast Praha

P – 20/15 Obecné povinnosti hráče, souhlas k zveřejnění

 

Aktualizace, 2015-12-29