21. 9. 2018

Dluhy klubů k 11.10. 2018

Následující kluby kluby nemají uhrazeny pokuty udělené STK.

V případě, že tyto dluhy nebudou uhrazeny do 30. 9. 2018, nebudou klubům schváleny turnaje do zimní termínové listiny ČTS

32 TEMPO Praha             12.600,- Kč

61 TGC Kunratice                  400,- Kč

162 TC Return                     2.200,- Kč – v odvolacím řízení

166 TK EMA Praha                200,- Kč

V případě, že oddíl pokutu uhradil, doložte prosím její úhradu na sekretariát

 

17. 7. 2018

Zasedání Sportovně technické komise PTS

11. července 2018 se sešla STK PTS, aby zhodnotila soutěže družstev i jednotlivců za jarní sezónu 2018 a připravila podklady pro zimní sezónu.

Zápis ze schůze STK PTS ze dne 11.7.18

pokuty

Oprávněná družstva pro sezónu 2019:

Mladší žactvo

Starší žactvo

Dorost

Dospělí

9. 4. 2018

Materiální podpora pro mládežnický tenis

VV PTS rozhodl, že i v roce 2018 podpoří kluby, které hrají soutěže družstev v mládežnických kategoriích tím, že jim zdarma poskytne míče na utkání hraná v domácím prostředí.

Tato podpora bude předána pouze klubům, které mají splněny všechny závazky k PTS, mj. uhrazené poplatky za zařazení turnajů do Letní termínové listiny ČTS.

3. 4. 2018

Kluby, které nemají uhrazenu kolektivní registraci na rok 2018

Bez uhrazení kolektivní registrace nemohou být kluby připuštěny do soutěží ČTS.

Jsou uvedeny pouze kluby, které již mají přihlášena družstva do soutěží či je předpoklad, že se do soutěží hlásit budou, tučně pak ty, které mají přihlášena družstva do soutěže

185 Sport Arena Praha

Pokud jste tuto registraci uhradili, zašlete prosím potvrzení na sekretariát PTS přes mail.

Pokyny k platbě jsou na http://www.prazsky.cztenis.cz/?p=199
2

10. 1. 2018

Kalendář soutěžního manažera klubu

kalendar soutezniho manazera klubu2018

9. 1. 2018

JAK POSTUPUJE KLUB PŘI HRAZENÍ POPLATKU ČI POKUTY NA ÚČET PTS.

Upozorňujeme, že termín na úhradu kolektivní registrace pro rok 2018 je do 31. 1. 2018.

Kluby, které tuto registraci neuhradí, nebudou přijaty do soutěží družstev a hráči, registrovaní v těchto klubech, se nebudou moci účastnit soutěží pořádaných ČTS.

POPLATKY ( např kolektivní registrace apod.), POKUTY – postup uhrazení klubem

Následující poplatky vyplývající z ustanovení Soutěžního a Registračního řádu ČTS a předepsané klubu orgánem PTS nebo komisí VV PTS se zasílají na konto PTS. Lze je také uhradit v hotovosti v sekretariátu PTS na adrese: kancelář 10, tenisový areál TK Konstruktiva, Mezi Sklady 107/3, 140 00 Praha 4 – Krč. Kontaktní doba: pondělí, středa, pátek od 9,00 do 15,00 hod.

I. KAŽDOROČNÍ KOLEKTIVNÍ REGISTRACE KLUBU …………………………… 1.000,- Kč

Pokyny pro úhradu kolektivní registrace klubu:

* číslo účtu PTS: 51-1420590267/0100

* variabilní symbol: 1XXXZZZZ

X …………………. evidenční číslo tenisového klubu u ČTS (registrační číslo). Registrační číslo klubu, které není trojmístné, se na trojmístné doplní nulou zleva.

Z …………………. rok, ve kterém se poplatek platí.

* konstantní symbol: 0308

Příklad : Pro I.ČLTK Praha (reg.č. 52) je tedy v roce 2018 VS 10522018

Tento poplatek uhraďte vždy za příslušný rok do 31. ledna.

II. POPLATKY ZA ZAŘAZENÍ TURNAJŮ TŘÍDY B, C, D DO TERMÍNOVÝCH LISTIN

B……………………………………. 600,- Kč C,D…………………………………. 500,- Kč Pokyny pro úhradu poplatků:

* číslo účtu PTS: 51-1420590267/0100

* variabilní symbol: 2XXXYZZZZ

X …………………. evidenční číslo tenisového klubu u ČTS (registrační číslo). Registrační číslo klubu, které není trojmístné, se na trojmístné doplní nulou zleva. Y …………………. 0 v případě zimní termínové listiny a 1 v případě letní termínové listiny Z …………………. rok, ve kterém se poplatek platí.

* konstantní symbol: 0308

Příklad :  Pro I.ČLTK Praha (reg.č. 52) je v roce 2016 VS 205212016.

Poplatek se hradí po schválení turnaje k uveřejnění do Termínové listiny ČTS příslušné sezóny

III. POPLATKY ZA UDĚLENÉ POŘÁDKOVÉ A SPRÁVNÍ POKUTY – vyměřená částka předepsaná PTS a jeho komisemi dle tabulky “kluby – dluhy” na www.prazsky.cztenis.cz

Pokyny pro úhradu poplatků:

* číslo účtu PTS: 51-1420590267/0100

* variabilní symbol: 3XXXZZZZ

X …………………. evidenční číslo tenisového klubu u ČTS (registrační číslo). Registrační číslo klubu, které není trojmístné, se na trojmístné doplní nulou zleva. Z …………………. rok, ve kterém byla pokuta vyměřena.

Příklad : Pro I.ČLTK Praha (reg.č. 52) při placení pokuty vyměřené v soutěži v roce 2015 je tedy VS 30522015

* konstantní symbol: 0308

IV. OSTATNÍ SPRÁVNÍ A NAŘÍZENÉ POPLATKY (např. převody družstev v soutěžích, jiné dle konkrétního dokumentu )

Pokyny pro úhradu poplatků:

* číslo účtu PTS: 51-1420590267/0100

* variabilní symbol: 4XXXZZZZ

X …………………. evidenční číslo tenisového klubu u ČTS (registrační číslo). Registrační číslo klubu, které není trojmístné, se na trojmístné doplní nulou zleva. Z …………………. rok, ve kterém se poplatek platí.

Příklad : Pro I.ČLTK Praha (reg.č. 52) je tedy pro rok 2016 VS 40522016

Poplatek se hradí na základě zveřejnění požadavku PTS v tabulce “kluby – dluhy” na www.prazsky.cztenis.cz

* konstantní symbol: 0308

13. 12. 2017

Upozornění – platba za zařazení turnajů do ZTL ČTS

Platba za schválené turnaje do Zimní termínové listiny ČTS by měla proběhnout do 30. 11. 2017

Číslo účtu 51-1420590267/0100

Variabilní symbol

2XXX2018

XXX je evidenční číslo klubu v systému ČTS (např. Tempo Praha – 32, pokud má méně čísel, doplňuje se zleva nulami, čili 032)

 

Další dluhy:

LTC Radotín                          300,- Kč (pokuta STK za pozdní zápis v IS)

TK FZŠ Trávníčkova              400,- Kč (pokuta STK za pozdní zápis v IS)

 

Dluh pana Drábka ve výši 23.500,- Kč bude vymáhán soudní cestou

 

 

24. 10. 2017

Dluhy klubů vůči PTS

 

 

 

LTC Radotín                          300,- Kč (pokuta STK za pozdní zápis v IS)

TK FZŠ Trávníčkova              400,- Kč (pokuta STK za pozdní zápis v IS)

 

 

Pokud nebudou tyto dluhy vyrovnány do konce října, nebudou dlužným klubům schváleny turnaje do Zimní termínové listiny.

V případě, že jste již dluh uhradili, prosíme o přeložení potvrzení o platbě.

4. 4. 2017

Platby za zařazení turnaje do Letní termínové listiny

HEV31f3d5_penize

Řada klubů dosud neuhradila poplatek za zařazení turnajů do Letní termínové listiny ČTS.

Poplatek měl být uhrazen,

podle Soutěžního řádu tenisu, Článku 11,

do 31. 3. 2017

na účet PTS 51-1420590267/0100.

Veškeré informace k platbám, včetně VS,  byly odeslány na maily kontaktních osob k turnajům.

Případné upřesnění může podat sekretář PTS.

23. 2. 2017

Dluhy klubů k 23. 2. 2017

HEV31f3d5_penize

Kolektivní registraci na rok 2017 dosud neuhradily následující kluby:

odkaz: dluhy kol reg 23_2_17

Povinností každého klubu, registrovaného v ČTS, je uhradit kolektivní registraci na daný kalendářní rok (II. Čl. 4 Registračního řádu ČTS).

Klub, který tento poplatek neuhradí, nemůže využívat výhod a možností, které vyplývají z členství v ČTS.

Z tohoto důvodu kluby, které nemají uhrazenu kolektivní registraci, nebudou mít schváleny turnaje do Termínové listiny ČTS, jejich družstva nebudou přijata do žádné soutěže PTS a hráčům, registrovaným v těchto klubech, nebude umožněn start na Přeborech Prahy  všech věkových kategorií.

Pokyny pro hrazení poplatku – viz níže

Zbývající dlužníci za rok 2016:

29 Běchovice TK Sokol                                       200,- Kč
47 Elektro ČVUT VSK Praha                               100,- Kč

 

Next Page »