15. 2. 2018

Seznam uhrazených kolektivních registrací na rok 2018

V přiloženém dokumentu je seznam klubů, které mají uhrazenu kolektivní registraci na rok 2018

Seznam klubů s uhrazenou kolektivní registrací na rok 2018

Žádáme kluby, které dosud nemají uhrazenu kolektivní registraci, aby tak učinily neprodleně, jinak jejich týmy nebudou připuštěny do soutěží družstev PTS

10. 1. 2018

Kalendář soutěžního manažera klubu

kalendar soutezniho manazera klubu2018

9. 1. 2018

JAK POSTUPUJE KLUB PŘI HRAZENÍ POPLATKU ČI POKUTY NA ÚČET PTS.

Upozorňujeme, že termín na úhradu kolektivní registrace pro rok 2018 je do 31. 1. 2018.

Kluby, které tuto registraci neuhradí, nebudou přijaty do soutěží družstev a hráči, registrovaní v těchto klubech, se nebudou moci účastnit soutěží pořádaných ČTS.

POPLATKY ( např kolektivní registrace apod.), POKUTY – postup uhrazení klubem

Následující poplatky vyplývající z ustanovení Soutěžního a Registračního řádu ČTS a předepsané klubu orgánem PTS nebo komisí VV PTS se zasílají na konto PTS. Lze je také uhradit v hotovosti v sekretariátu PTS na adrese: kancelář 10, tenisový areál TK Konstruktiva, Mezi Sklady 107/3, 140 00 Praha 4 – Krč. Kontaktní doba: pondělí, středa, pátek od 9,00 do 15,00 hod.

I. KAŽDOROČNÍ KOLEKTIVNÍ REGISTRACE KLUBU …………………………… 1.000,- Kč

Pokyny pro úhradu kolektivní registrace klubu:

* číslo účtu PTS: 51-1420590267/0100

* variabilní symbol: 1XXXZZZZ

X …………………. evidenční číslo tenisového klubu u ČTS (registrační číslo). Registrační číslo klubu, které není trojmístné, se na trojmístné doplní nulou zleva.

Z …………………. rok, ve kterém se poplatek platí.

* konstantní symbol: 0308

Příklad : Pro I.ČLTK Praha (reg.č. 52) je tedy v roce 2018 VS 10522018

Tento poplatek uhraďte vždy za příslušný rok do 31. ledna.

II. POPLATKY ZA ZAŘAZENÍ TURNAJŮ TŘÍDY B, C, D DO TERMÍNOVÝCH LISTIN

B……………………………………. 600,- Kč C,D…………………………………. 500,- Kč Pokyny pro úhradu poplatků:

* číslo účtu PTS: 51-1420590267/0100

* variabilní symbol: 2XXXYZZZZ

X …………………. evidenční číslo tenisového klubu u ČTS (registrační číslo). Registrační číslo klubu, které není trojmístné, se na trojmístné doplní nulou zleva. Y …………………. 0 v případě zimní termínové listiny a 1 v případě letní termínové listiny Z …………………. rok, ve kterém se poplatek platí.

* konstantní symbol: 0308

Příklad :  Pro I.ČLTK Praha (reg.č. 52) je v roce 2016 VS 205212016.

Poplatek se hradí po schválení turnaje k uveřejnění do Termínové listiny ČTS příslušné sezóny

III. POPLATKY ZA UDĚLENÉ POŘÁDKOVÉ A SPRÁVNÍ POKUTY – vyměřená částka předepsaná PTS a jeho komisemi dle tabulky “kluby – dluhy” na www.prazsky.cztenis.cz

Pokyny pro úhradu poplatků:

* číslo účtu PTS: 51-1420590267/0100

* variabilní symbol: 3XXXZZZZ

X …………………. evidenční číslo tenisového klubu u ČTS (registrační číslo). Registrační číslo klubu, které není trojmístné, se na trojmístné doplní nulou zleva. Z …………………. rok, ve kterém byla pokuta vyměřena.

Příklad : Pro I.ČLTK Praha (reg.č. 52) při placení pokuty vyměřené v soutěži v roce 2015 je tedy VS 30522015

* konstantní symbol: 0308

IV. OSTATNÍ SPRÁVNÍ A NAŘÍZENÉ POPLATKY (např. převody družstev v soutěžích, jiné dle konkrétního dokumentu )

Pokyny pro úhradu poplatků:

* číslo účtu PTS: 51-1420590267/0100

* variabilní symbol: 4XXXZZZZ

X …………………. evidenční číslo tenisového klubu u ČTS (registrační číslo). Registrační číslo klubu, které není trojmístné, se na trojmístné doplní nulou zleva. Z …………………. rok, ve kterém se poplatek platí.

Příklad : Pro I.ČLTK Praha (reg.č. 52) je tedy pro rok 2016 VS 40522016

Poplatek se hradí na základě zveřejnění požadavku PTS v tabulce “kluby – dluhy” na www.prazsky.cztenis.cz

* konstantní symbol: 0308

13. 12. 2017

Upozornění – platba za zařazení turnajů do ZTL ČTS

Platba za schválené turnaje do Zimní termínové listiny ČTS by měla proběhnout do 30. 11. 2017

Číslo účtu 51-1420590267/0100

Variabilní symbol

2XXX2018

XXX je evidenční číslo klubu v systému ČTS (např. Tempo Praha – 32, pokud má méně čísel, doplňuje se zleva nulami, čili 032)

Dlužníci:

TO Sprint V. D. – D. Drábek                       23.500,- Kč

Další dluhy:

LTC Radotín                          300,- Kč (pokuta STK za pozdní zápis v IS)

TK FZŠ Trávníčkova              400,- Kč (pokuta STK za pozdní zápis v IS)

 

 

24. 10. 2017

Dluhy klubů vůči PTS

 

K 24. 10. 2017 jsou evidovány následují dluhy klubů:

TO Bohemians Praha          2.100,- Kč (platba za turnaje v LTL a pokuta STK)

LTC Radotín                          300,- Kč (pokuta STK za pozdní zápis v IS)

TK KAJA                              100,- Kč (pokuta STK za pozdní zápis v IS)

TK FZŠ Trávníčkova              400,- Kč (pokuta STK za pozdní zápis v IS)

 

 

Pokud nebudou tyto dluhy vyrovnány do konce října, nebudou dlužným klubům schváleny turnaje do Zimní termínové listiny.

V případě, že jste již dluh uhradili, prosíme o přeložení potvrzení o platbě.

4. 4. 2017

Platby za zařazení turnaje do Letní termínové listiny

HEV31f3d5_penize

Řada klubů dosud neuhradila poplatek za zařazení turnajů do Letní termínové listiny ČTS.

Poplatek měl být uhrazen,

podle Soutěžního řádu tenisu, Článku 11,

do 31. 3. 2017

na účet PTS 51-1420590267/0100.

Veškeré informace k platbám, včetně VS,  byly odeslány na maily kontaktních osob k turnajům.

Případné upřesnění může podat sekretář PTS.

23. 2. 2017

Dluhy klubů k 23. 2. 2017

HEV31f3d5_penize

Kolektivní registraci na rok 2017 dosud neuhradily následující kluby:

odkaz: dluhy kol reg 23_2_17

Povinností každého klubu, registrovaného v ČTS, je uhradit kolektivní registraci na daný kalendářní rok (II. Čl. 4 Registračního řádu ČTS).

Klub, který tento poplatek neuhradí, nemůže využívat výhod a možností, které vyplývají z členství v ČTS.

Z tohoto důvodu kluby, které nemají uhrazenu kolektivní registraci, nebudou mít schváleny turnaje do Termínové listiny ČTS, jejich družstva nebudou přijata do žádné soutěže PTS a hráčům, registrovaným v těchto klubech, nebude umožněn start na Přeborech Prahy  všech věkových kategorií.

Pokyny pro hrazení poplatku – viz níže

Zbývající dlužníci za rok 2016:

29 Běchovice TK Sokol                                       200,- Kč
47 Elektro ČVUT VSK Praha                               100,- Kč

 

1. 8. 2016

Zápis z jednání STK PTS, vč. pokut

Postupy sestupy 2016

Zápis z 13_7

 

8. 7. 2016

Zápis z jednání STK – červen 2016, vč. pokut

STKzap6_16

3. 6. 2016

Zápis z jednání STK, vč. pokut

pokuza

STKzSTKzap5_16ap5_16