Rozhodčí | | ROZPISY SOUTĚŽÍ PRO ZIMU 2019-20

10. 10. 2017

Výkonný výbor a kontrolní komise PTS

Předseda PTS: Pavel Saic

1.místopředseda  Milan Novák

2. místopředseda  Ladislav Klein

Sekretář PTS: Ivan Vyvadil

Legislativní a odvolací komise: Milan Novák,  Jakub Strnad, přizvaný odborník (nečlen VV) Lukáš Zahrádka

Disciplinární komise:  Ivan Vyvadil,  Jana Strnisková, Pavel Saic

Ekonomická komise: Milan Novák, Petr Vlasák, přizvaný odborník (nečlen VV)  Jiří Volf

Sportovně technická komise: Ladislav Klein, Pavel Saic, Petr Vlasák, Jan Zlesák, Ivan Vyvadil, přizvaní odborníci (nečlenové VV) Jiří Burkert, Petr Dušek,

Komise rozhodčích: přizvaní odborníci (nečlenové VV) Chrudoš Tajtl, Jan Carboch;

Trenérsko-metodická komise: Jana Strnisková,  Jan Pecha, přizvaný odborník (nečlen VV) Václav Duda

Komise seniorského tenisu:  Pavel Saic, Petr Vlasák, Ivan Vyvadil, přizvaný odborník (nečlen VV) Leoš Marvan

Komise pro granty, projekty a propagaci: Pavel Saic, Jan Pecha, Jan Zlesák

Komise delegátů soutěží : Petr Vlasák, přizvaní odborníci (nečlenové VV)  Mojmír Novotný

Komise pro hráče do 10 let: Jan Pecha, Jan Zlesák, Jana Strnisková

 

Kontrolní komise PTS (KK PTS):  

Předseda: Pavel Křivánek, členové: František Steiner, Jaroslav Šmolka

Zástupci PTS v Radě ČTS: Vojtěch Flégl, Létal Jan, Perlík Michal, Saic Pavel, Milan Novák, Jan Pecha,