Platba kolektivní registrace klubu za rok 2021 |

10. 10. 2021

Výkonný výbor a kontrolní komise PTS

Výkonný výbor PTS
Předseda PTS: Pavel Saic
1.místopředseda:  Milan Novák
2. místopředseda:  Ladislav Klein
Členové výkonného výboru:
Dominik Maršík
Roman Michálik
Alice Riklová
Jan Pecha
Jakub Strnad
Jana Strnisková
Ivan Vyvadil
Jan Zlesák

Sekretář Výkonného výboru PTS
Ivan Vyvadil
tel.: 601 026 050; email: vyvadil@webtenis.cz

Komise Výkonného výboru PTS

Legislativní a odvolací komise:
Jakub Strnad
, Milan Novák, přizvaný odborník (nečlen VV) Lukáš Zahrádka

Disciplinární komise:
Dominik Maršík,  Jana Strnisková, Ivan Vyvadil, Alice Riklová

Ekonomická komise:
Milan Novák, 
přizvaný odborník (nečlen VV): Petr Vlasák, Jiří Volf

Sportovně technická komise:
Ladislav Klein
, Pavel Saic, Jan Zlesák, Ivan Vyvadil, přizvaní odborníci (nečlenové VV) Jiří Burkert, Petr Dušek, David Havel, Tomáš Braun, Petr Vlasák

Komise rozhodčích:
Eva Kazdová
(nečlen VV), Ivan Vyvadil, Jan Carboch (nečlen VV)

Trenérsko-metodická komise:
Jana Strnisková
,  Jan Pecha, Alice Riklová, přizvaný odborník (nečlen VV) Václav Duda

Komise seniorského tenisu:
Pavel Saic, Ivan Vyvadil, přizvaný odborník (nečlen VV) Leoš Marvan, Petr Vlasák

Komise pro granty, projekty a propagaci:
Pavel
Saic, Jan Pecha, Jan Zlesák, Roman Michálik, přizvaný odborník, nečlen VV: David Šodek

Komise pro tenis hráčů do 10 let:
Jan Pecha, 
Jan Zlesák, Jana Strnisková, Alice Riklová

 

Kontrolní komise PTS (KK PTS):  

Předseda:
Pavel Křivánek

Členové kontrolní komise:
František Steiner
Jaroslav Šmolka

Zástupci PTS v Radě ČTS:
Vojtěch Flégl, Michal Perlík, Milan Novák, Jan Pecha