Rozhodčí | | Finanční zdroje

10. 10. 2017

Výkonný výbor a kontrolní komise PTS

Výkonný výbor PTS

Předseda PTS: Pavel Saic

1.místopředseda:  Milan Novák

2. místopředseda:  Ladislav Klein

Členové výkonného výboru:
Ladislav Klein
Dominik Maršík
Roman Michálik
Milan Novák
Alice Riklová
Jan Pecha
Pavel Saic
Jakub Strnad
Jana Strnisková
Ivan Vyvadil
Jan Zlesák

Sekretář Výkonného výboru PTS
Ivan Vyvadil
tel.: 601 026 050; email: info@webtenis.cz

Komise Výkonného výboru PTS

Legislativní a odvolací komise:
Milan Novák
,  Jakub Strnad, přizvaný odborník (nečlen VV) Lukáš Zahrádka

Disciplinární komise:
Ivan Vyvadil,  Jana Strnisková, Pavel Saic

Ekonomická komise:
Milan Novák, 
Petr Vlasák, přizvaný odborník (nečlen VV)  Jiří Volf

Sportovně technická komise:
Ladislav Klein
, Pavel Saic, Petr Vlasák, Jan Zlesák, Ivan Vyvadil, přizvaní odborníci (nečlenové VV) Jiří Burkert, Petr Dušek,

Komise rozhodčích:
kompetence komise převzal sekretář PTS

Trenérsko-metodická komise:
Jana Strnisková
,  Jan Pecha, přizvaný odborník (nečlen VV) Václav Duda

Komise seniorského tenisu:
Pavel Saic, Petr Vlasák, Ivan Vyvadil, přizvaný odborník (nečlen VV) Leoš Marvan

Komise pro granty, projekty a propagaci:
Pavel
Saic, Jan Pecha, Jan Zlesák

Komise delegátů soutěží:
Petr Vlasák,
přizvaní odborníci (nečlenové VV)  Mojmír Novotný

Komise pro tenis hráčů do 10 let:
Jan Pecha, 
Jan Zlesák, Jana Strnisková

 

Kontrolní komise PTS (KK PTS):  

Předseda: Pavel Křivánek

Členové kontrolní komise:
Pavel Křivánek
František Steiner
Jaroslav Šmolka

Zástupci PTS v Radě ČTS:
Vojtěch Flégl, Michal Perlík, Milan Novák, Jan Pecha