16. 9. 2023

Přihlášky turnajů B a Přeborů Prahy na zimní sezónu 2023/24

18. 4. 2023

Výdej míčů pro soutěže družstev mládeže

Pražský tenisový svaz poskytuje, díky spolupráci s firmou Wilson, zdarma míče pro mládež na soutěže družstev.

Protože čas neúprosně běží, je potřeba tyto míče vyzvednout nejpozději

do čtvrtka 27. 4. 23

Prosím, nenechávejte přebrání míčů na poslední chvíli, jedná se o míče pro cca 60 klubů, takže je nutno výdej koordinovat, proto pro termín výdeje míčů se domluvte včas na

telefonu 601 02 60 50 (Vyvadil),

aby se výdej rovnoměrně rozložil

Míče možno vyzvednout proti podpisu pověřené osoby na sídle PTS v Praze 4, Mez Sklady 107/3 POUZE v následujících termínech:

Čtvrtek 20. 4.     9–15

Pátek 21. 4.        9–14

Pondělí 24. 4.    9–15

Úterý    25. 4.    14 – 17,30

Středa 26. 4.      9–12

Čtvrtek  27. 4.    9–15

Míče budou vydány pouze klubům, které mají splněny všechny závazky k PTS – tedy uhrazenu kolektivní registraci, poplatky za zařazení týmů do soutěží pořádaných PTS (200,- Kč/družstvo, mimo Baby a seniory) a uhrazeny poplatky za zařazení turnajů do LTL ČTS.

Tyto poplatky se hradí na účet PTS: 51-1420590267/0100

Variabilní symboly: 

1XXX2023 – pro kolektivní registraci

2XXX2023 – poplatky za turnaje v LZL

6XXX2023 – družstva v soutěžích

XXX je evidenční číslo klubu u ČTS, pokud není trojmístné, doplňuje se nulami zleva (např. 20052023 za turnaje, 60232023 za družstva, 12222023 kol. registrace)

 

2. 1. 2023

Kalendář soutěžního manažera klubu pro rok 2023

V kalendáři jsou uvedeny podstatné a důležité termíny, které je nutno dodržet.

Pokud se některý v průběhu času posune, budete o tom včas informováni

 

Kalendař manažera klubu 2023

2. 11. 2022

Program podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2023

AKTUALIZOVÁNO

Opatření I. Systémový rozvoj sportu dětí a mládeže

Podpora systémového rozvoje výkonnostního soutěžního sportu dětí a mládeže ve věku od 6 do 18 let, zaměřeného na udržení, popř. navýšení členské základny i zkvalitnění podmínek pro sportovní činnost a trenérskou práci.

Informace pro kluby PTS k účasti v projektu systémové podpory mládeže v rámci Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2023.

 

„Informace“

„Přihláška“

„Čestné prohlášení“

„Příloha Žádosti o dotaci v Opatření I. – Jmenný seznam účastníků projektu“.

„Program podpory sportu 2023“

7. 10. 2022

Školení a doškolení rozhodčích tenisu licence B a Kadet

Školení rozhodčích tenisu licence B (pro starší 18 let) a Kadet (pro zájemce ve věku 15 – 18 let) proběhne ve dnech 3. – 4.  12. 22

Přihlášky na školení rozhodčích Kadet a licence B

Doškolení rozhodčích licence B:

Přihláška na doškolení rozhodčích lic. B

 

21. 2. 2022

Neuhrazené kolektivní registrace za rok 2022

Za rok 2022 dosud nemají uhrazenu kolektivní registraci následující kluby

7     TC Vyšehrad Praha

86    TJ ČZU Praha

160    CPM Tenis Praha

162    TC Return

169     Top Tennis Academy – Krtková-Rudnická

192   Spolek pro podporu rekreačního sportu a rodinných volnočasových aktivit z.s. (Čechie Karlín)

V případě, že jste již kolektivní registraci uhradili, zašlete nám laskavě potvrzení o platbě.

Způsob platby naleznete na

Uhrada kolektivní registrace

 

 

14. 1. 2022

Burza klubů – výměny soutěží

Pokud máte zájem o výměnu soutěží pro rok 2022, napište na mail info@webtenis.cz

svůj požadavek ve fomátu

  1. jméno klubu
  2. věkovou kategorii  –   třídu, kterou jste hráli v roce 2021  – třídu, kterou máte zájem hrát v roce 2022 –  mail na kontaktní osobu

Příklad:

SK Rytíři
mladší žáci   3. třída      Junior Tour   jiricek@rytiri.cz
dospělí    1. třída      3. třída          pepicek@rytiri.cz
Výměny by měly být uzavřeny k 15. 2. 22
V případě, že se kluby dohodnou, dejte to prosím obratem vědět, aby bylo možno nabídku označit za vyřešenou

SK Aritma Praha

dospělí A divize 2021, zájem o 2.ligu 2022   kontakt Petr Šnajdr , tenisservis@seznam.cz

 dospělí C – 4.třída 2021, zájem o 3.,nebo 2. třídu 2022  kontakt: Petr Šnajdr, tenisservis@seznam.cz

TK Sokol Horní Počernice

mladší žáci, hráli jsme v roce 2021 2. třídu a vyhráli ji, chtěli bychom hrát 1. třídu v roce 2022 petr.luxa@gmail.com

starší žáci, hráli jsme v roce 2021 2. třídu a vyhráli ji, chtěli bychom hrát 1. třídu v roce 2022 petr.luxa@gmail.com

Sokol Chuchle

Dospělí – hráli jsme v roce 2021 4. třídu a vyhráli ji. Chtěli bychom hrát 3. třídu v roce 2022. Kontakt: dz.ar@seznam.cz, tel. 606601283

TJ ASTRA ZM Záběhlice

dospělí – 3. třídu nebude hlásit, družstvo se rozpadlo, kontakt:Franta Potuznik,  tenis.astra@gmail.com

TC DONOVALSKÁ

starší žáci – v roce 21 hráli 2. třídu, chtějí hrát 3. třídu, kontakt J. Smrčka tcd@seznam.cz

TK Horní Měcholupy – kontakt vaclav.duda@tenisduda.cz

Dospělí, hrajeme 2. třídu a chtěli bychom 1.třídu

Dorost, hrajeme 2.třídu a chtěli bychom 1.třídu

TK RUZYNĚ
starší žaci 2.třída 3. třída ludek.cisar@seznam.cz

Pála Vízner Tennis

Dospělí B, získat 1.třída nebo 2.třída

Starší žáci výměna z 3.třídy do 2.třídy

Kontakt: Pavel Vízner, e-mail:  vizner@palaviznertennis.cz

TCM Dubeč
Starší žáci – 2.třídu vyměníme za 3.třídu
Dorost – zatím jsme družstvo dorostu neměli, máme zájem o 2.třídu
Kontakt: Jana Vrňáková info@tcmdubec.cz

7. 1. 2022

Přestupy 2022

Přestupy (1.11.2021 – 31.1.2022)
Přestup podává hráč v Informačním systému, poté schvaluje domácí klub a následně nový klub. Posledním krokem je zaplacení poplatku hráčem na účet ČTS (po schválení oběma kluby IS vygeneruje var. symbol pro platbu).
Přestupy, které do 31. ledna 2022 budou schváleny pouze jedním klubem, musí být podány písemně přímo na ČTS (úsek registrace) ve lhůtě 1.-5. února 2022.

Více v přestupním řádu a souvisejících předpisech.

Seznam úspěšně vyřízených přestupů.

3. 1. 2022

Kalendář manažera klubu 2022

V níže uvedeném dokumentu může, v průběhu roku a vlivem různých opatření, která nejsou v moci PTS, dojít k úpravám.

Kalendar soutezniho manazera klubu2022

UHRADA KOLEKTIVNÍ REGISTRACE NA ROK 2022

 

 

 

 

 

 

Na základě odstavce  II. , článku 4 Registračního řádu ČTS jsou kluby, které jsou členy ČTS povinny uhradit do 31. 1. 2022 kolektivní registraci ve výši

1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých).

Částku lze uhradit na účet PTS 51-1420590267/0100 s variabilním symbolem 1xxx2022,

kde xxx je evidenční číslo klubu u ČTS (např. Sparta Praha má EČ 005, LTC Zbraslav 026, DTJ Jinonice 184) – viz http://www.prazsky.cztenis.cz/?p=1992

Po dohodě se sekretářem lze částku uhradit i v hotovosti na sekretariátu PTS, Mezi Sklady 107/3, Praha 4 (areál TK Konstruktiva)

Zároveň upozorňujeme, že do 25. 12. 21 byla splatnost úhrady poplatků za zařazení soutěží do ZTL ČTS

« Previous Page Next Page »