17. 10. 2019

ŠKOLENÍ ZDRAVOTNÍK PŘI SPORTOVNÍ SOUTĚŽI A TRÉNINKU

Pražský tenisový svaz pořádá kurz pro zdravotníky.

Odborně kurz zaštiťuje Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Garantem kurzu je prof. MUDr. Miroslav Zeman, DrSc.
Náplň kurzu:
1. Základní neodkladná resuscitace – teorie, praktický nácvik na figuríně
2. Sportovní úrazy – prevence, třídění, první pomoc, obvazová technika
3. První pomoc při krvácení z nosu, nevolnosti, úpalu a dalších stavech
Kurz proběhne v termínu 2. a 3. prosince 2019 vždy od 16 do 20 hodin
Absolvent je oprávněn vykonávat funkci zdravotníka v souladu s čl. 46 Soutěžního řádu tenisu v platném znění, který vydal Český tenisový svaz

Přihlášky na: http://www.cztenis.cz/skoleni/330

Cena kurzu je 800,- Kč

Pro účastníky z pražských tenisových klubů, které se aktivně zúčastňují nebo pořádají soutěže, je kurz zdarma

Přihlášení účastníci dostanou bližší informace mailem

16. 10. 2019

PŘEBOR PRAHY ŽEN – PŘIHLÁŠKY

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k časnému termínu Přeboru Prahy žen  (9. -11. 11. 2019) není možné se přihlašovat přes IS ČTS, ale je nutno se přihlašovat přímo přes pana Ladislava Kleina

Mail: ladislav.klein@cztenis.cz

Telefon: 601 02 60 53

30. 9. 2019

Oznámení o možnosti účasti v projektu Systémové podpory mládeže

Zájemci o zařazení do projektu Systémové podpory mládeže odešlou

do 5. 10. 2019

vyplněný přiložený formulář žádosti na adresu

sodek@webtenis.cz.

Žádosti zaslané jinou formou, jinou e-mailovou adresu či po termínu nebudou akceptovány.

Pokud bude žádost akceptována, budou zájemci vyzváni k doplnění údajů potřebných ke zpracování projektu.

Přihláška grant MHMP 2020_2021

 

Rada hl. m. Prahy schválila svým usnesením č. 1958 ze dne 16. 9. 2019 vyhlášení Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze na rok 2020.

Bližší informace o vyhlášeném Programu naleznete stránkách Magistrátu hl. m. Prahy pod následujícím odkazem:
Program podpory sportu a tělovýchovy pro rok 2020 MHMP

Zároveň bychom Vás rádi informovali, že uvedeným usnesením byly zrušeny Zásady hl. m. Prahy pro partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti sportu (dále jen „Partnerství“). Podpora akcím, které byly v minulosti podporovány v rámci Partnerství, může být i nadále poskytována, ale již pouze v rámci Programu, a to v Opatření IV. Sportovní akce.

Na závěr bychom Vás tímto rádi pozvali na Seminář pro žadatele v Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze na rok 2020, který se uskuteční dne 3. 10. 2019 od 17:00 h ve Velkém jednacím sálu Zastupitelstva hl. m. Prahy, v 1. patře budovy Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1. Předmětem semináře bude seznámení účastníků se změnami ve vyhlášeném Programu oproti předcházejícímu období, podobné představení jednotlivých opatření, seznámení s podmínkami těchto opatření a další informace vedoucí k úspěšnému podání žádosti v tomto Programu.

24. 9. 2019

Školení rozhodčích licence B a Kadet

Pražský tenisový svaz pořádá školení rozhodčích v termínu:

16. – 17. 11. 2019

Školení licence B (pro starší 18 let)

Školení licence KADET (pro mladší 18 let)

Školení se uskuteční v případě, že se přihlásí více jak osm uchazečů

Školitelé: Jan Carboch, Ivan Vyvadil

Cena:

Licence B 1000,- Kč,

Licence Kadet 500,- Kč

+ registrační poplatek ČTS 400,- Kč

 

Místo konání: TKK, Mezi Sklady, Praha 4

Doprava

MHD 170 stanice Na Vrstevnici, odtud 5 minut pěšky

Časový rozpis:

zahájení vždy v 9,30 hod

Kadet končí v sobotu odpoledne testem,

školení B v neděli okolo 15 hod testy

 

Obsah školení:

 1. Pravidla tenisu
 2. Soutěžní řád ČTS
 3. Řízení turnajů jednotlivců, losování
 4. Řízení utkání družstev, zápis o utkání
 5. Práce hlavního rozhodčího v zápase, skórkarta
 6. Závěrečné testy

Nepovinná část:

Praktická zkouška na umpire během některého z turnajů v zimní sezóně

Před zahájením školení si, prosím, opatřete a prostudujte studijní materiály

 • Pravidla tenisu
 • Soutěžní řád ČTS

Jsou k dispozici ke stažení z internetových stránek

http://www.cztenis.cz, resp., některé přílohy jsou na http://www.rozhodci.cztenis.cz

Na školení vezměte s sebou:
1) Psací potřeby
2) 1x fotografii pasového formátu
3) 1000,- Kč – poplatek za nové školení B, 500,- Kč za Kadet a za doškolení,
4) 400,- Kč – registrační poplatek za novou licenci, 400,- Kč za obnovení
licence
Případné dotazy a informace podá komise rozhodčích PTS:
Ivan Vyvadil, tlf. 603 730 849, e-mail: rozhodci.praha@seznam.cz
Všichni přihlášení budou včas informování na mailovou adresu

22. 9. 2019

VALNÁ HROMADA PRAŽSKÉHO TENISOVÉHO SVAZU

Výkonný výbor Pražského tenisového svazu  svolává

řádnou Valnou hromadu Pražského tenisového svazu na

23. 10. 2019 od 18,30 hodin do Zasedací síně Staré radnice v Praze 4, Táborské ulici čp. 500/30.

Vzhledem k tomu, že se nejedná o volební Valnou hromadu PTS, stačí aby každý oddíl nominoval jednoho delegáta.

Jméno delegáta s kontaktními údaji zašlete laskavě do 5. října 2019 na mail: info@webtenis.cz

Pozvánka na VH PTS

Program Valné hromady PTS:

 1. Zahájení
 2. Návrh a volba předsedajícího VH
 3. Návrh a volba komisí
 4. Zpráva o činnosti Výkonného výboru PTS za období od června 2018 do záři 2019
 5. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2018
 6. Zpráva kontrolní komise
 7. Návrh rámcového rozpočtu pro rok 2020
 8. Diskuse
 9. Návrh usnesení Valné hromady PTS, připomínky a hlasování o usnesení
 10. Závěr

10. 9. 2019

Výsledky Přeboru Prahy v minitenisu

V sobotu 8. 9. 2019 se v Horních Měcholupech odehrál Přebor Prahy v minitenisu.

Zvítězilo družstvo HAMRu, které ve finále zdolalo Spartu Praha A

Výsledky Přeboru Prahy v minitenisu

 

Družstvo HAMRu

4. 9. 2019

Přebor Prahy seniorů

Rozpis Přeboru Prahy seniorů

 

Termín Přeboru Prahy seniorů je

13. – 15. září 2019

TJ Solidarita Praha 10

info: Ing.  Petr Vlasák (ingvlasak@seznam.cz)

Nepřítomnost na sekretariátu

Sekretář PTS nebude na sekretariátu během normální pracovní doby v termínech:

6. 9. 19 – „A“ mladších žákyň na I. ČLTK

9. – 12. 9. 19 1. liga

16. – 19. 9. 19 MČR dorostu družstev

V této době je nutno si schůzku domluvit na konkrétní termín telefonicky.

28. 8. 2019

Přihlášky turnajů na zimu 2019/20

Kluby se mohou hlásit o pořadatelství turnajů třídy B a Přeborů Prahy ve všech kategoriích

Termíny přeborů:

Q na Přebor MŽ 2010  po dohodě od 1. 12. 2019

Mladší žáci a žákyně: 4. – 7. 1. 2020

Starší žáci a žákyně: 25. – 28. 1. 2020

Dorost:  8. – 10. 2. 2020

Přihlášky do ZTL 19/20

Uzávěrka přihlášek přeborů a turnajů „B“ 15. 9. 2019

Ostatní turnaje („C“ a „D“) do 15. 10. 2019

20. 8. 2019

Rozhodnutí Disciplinární komise PTS

Disciplinární komise PTS se sešla na základě zprávy STK PTS, která řešila spor mezi TJ Radlice a TEMPO Praha.

Dokumenty jsou v odkazech.

Zápis z jednání DK – Radlice

Rozhodnutí DK PTS ve věci TJ Radlice

« Previous Page Next Page »