OFICIÁLNÍ MÍČE NA SOUTĚŽE DRUŽSTEV PTS | | Kluby, které nemají uhrazenu kolektivní registraci na rok 2018

29. 3. 2018

Prodloužení možnosti zadávání hostování

Od 1. do 10. dubna 2018 bude možno ještě zadávat hostování.

V případě chyby při zadávání (omyl ve VS či podobně) je nutno celou proceduru zopakovat bez nutnosti opakování platby