VYÚČTOVÁNÍ GRANTU MHMP ZA ROK 2017 | | Zasedání Sportovně technické komise PTS

30. 6. 2018

Služba na sekretariátu

Sekretář PTS čerpá dovolenou ve dnech 19. – 28. 7. 2018