Přihlášky do soutěží družstev | | Kalendář soutěžního manažera klubu

30. 1. 2019

Rozpisy soutěží léto 2019

 

 

RozpisPreborBabyJednotlivci2019

Rozpis Družstva mládež

Rozpis Družstva dospělí

Přebor Prahy družstev v minitenisu 2019

Družstva senioři

Družstva Baby

Přebory mládež

Rozpis dospělí přebor Prahy

Pozor na změnu sazebníku rozhodčích!

Losovací schůze STK byla kvůli termínové kolizi posunuta na 28. 3. 2019