Školení rozhodčích licence B a Kadet | | Halové Mistrovství ČR čtyřher

19. 11. 2019

Neuhrazené pokuty, úhrada poplatků za zařazení turnajů do ZTL ČTS

Neuhrazené pokuty k 10. 12. 2019

Pokud jste pokutu uhradili, zašlete doklad přes mail vyvadil@webtenis.cz.

Bohužel, některé kluby nedodržují standard VS, a pak je platba těžko dohledatelná

TK KAJA                                                             100,- Kč

TK FZŠ Trávníčkova                                            100,-Kč

Fénix Nedvězí                                                     100,- Kč

TK Horní Měcholupy                                         2.300,- Kč

 

 

 

Hradí se na účet PTS 51-1420590267/0100,

VS 3XXX2019  (XXX = evidenční číslo klubu u ČTS, do třímístného doplněné zleva o nuly)

Viz Zápis z STK z 25. 7. 2019

Poplatky za zařazení turnajů do ZTL se hradí do 30. 11. 2019 na účet PTS 51-1420590267/0100,

Variabilní symbol 2XXX2020
(XXX = evidenční číslo klubu u ČTS, do třímístného doplněné zleva o nuly)
20 Tempo Praha 20 500,00 Kč dluh
25 Tenis klub FÉNIX Nedvězí 2 000,00 Kč dluh