Nepřítomnost na sekretariátu | | Turnaj „A“ na TK Sparta vyhrála Starečková

25. 7. 2019

Elektronizace tenisových soutěží v gesci PTS – Vyhlášení veřejné zakázky

Výzva v01PTS

Příloha č. 1 výzvy – krycí listPTS

Příloha č. 2 výzvy- čestné prohlášeníPTS

Příloha č. 3 výzvy vzor Smlouvy o zajištění dodávky a služebPTS