Výsledky Přeboru Prahy seniorů | | Školení rozhodčích licence B a Kadet

22. 9. 2019

VALNÁ HROMADA PRAŽSKÉHO TENISOVÉHO SVAZU

Výkonný výbor Pražského tenisového svazu  svolává

řádnou Valnou hromadu Pražského tenisového svazu na

23. 10. 2019 od 18,30 hodin do Zasedací síně Staré radnice v Praze 4, Táborské ulici čp. 500/30.

Vzhledem k tomu, že se nejedná o volební Valnou hromadu PTS, stačí aby každý oddíl nominoval jednoho delegáta.

Jméno delegáta s kontaktními údaji zašlete laskavě do 5. října 2019 na mail: info@webtenis.cz

Pozvánka na VH PTS

Program Valné hromady PTS:

  1. Zahájení
  2. Návrh a volba předsedajícího VH
  3. Návrh a volba komisí
  4. Zpráva o činnosti Výkonného výboru PTS za období od června 2018 do záři 2019
  5. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2018
  6. Zpráva kontrolní komise
  7. Návrh rámcového rozpočtu pro rok 2020
  8. Diskuse
  9. Návrh usnesení Valné hromady PTS, připomínky a hlasování o usnesení
  10. Závěr