Školení rozhodčích licence B a Kadet | | PŘEBOR PRAHY ŽEN – PŘIHLÁŠKY

30. 9. 2019

Oznámení o možnosti účasti v projektu Systémové podpory mládeže

Zájemci o zařazení do projektu Systémové podpory mládeže odešlou

do 5. 10. 2019

vyplněný přiložený formulář žádosti na adresu

sodek@webtenis.cz.

Žádosti zaslané jinou formou, jinou e-mailovou adresu či po termínu nebudou akceptovány.

Pokud bude žádost akceptována, budou zájemci vyzváni k doplnění údajů potřebných ke zpracování projektu.

Přihláška grant MHMP 2020_2021

 

Rada hl. m. Prahy schválila svým usnesením č. 1958 ze dne 16. 9. 2019 vyhlášení Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze na rok 2020.

Bližší informace o vyhlášeném Programu naleznete stránkách Magistrátu hl. m. Prahy pod následujícím odkazem:
Program podpory sportu a tělovýchovy pro rok 2020 MHMP

Zároveň bychom Vás rádi informovali, že uvedeným usnesením byly zrušeny Zásady hl. m. Prahy pro partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti sportu (dále jen „Partnerství“). Podpora akcím, které byly v minulosti podporovány v rámci Partnerství, může být i nadále poskytována, ale již pouze v rámci Programu, a to v Opatření IV. Sportovní akce.

Na závěr bychom Vás tímto rádi pozvali na Seminář pro žadatele v Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze na rok 2020, který se uskuteční dne 3. 10. 2019 od 17:00 h ve Velkém jednacím sálu Zastupitelstva hl. m. Prahy, v 1. patře budovy Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1. Předmětem semináře bude seznámení účastníků se změnami ve vyhlášeném Programu oproti předcházejícímu období, podobné představení jednotlivých opatření, seznámení s podmínkami těchto opatření a další informace vedoucí k úspěšnému podání žádosti v tomto Programu.