PŘEBOR PRAHY ŽEN – PŘIHLÁŠKY | | Seminář trenérů – střední kurt

17. 10. 2019

ŠKOLENÍ ZDRAVOTNÍK PŘI SPORTOVNÍ SOUTĚŽI A TRÉNINKU

Pražský tenisový svaz pořádá kurz pro zdravotníky.

Odborně kurz zaštiťuje Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Garantem kurzu je prof. MUDr. Miroslav Zeman, DrSc.
Náplň kurzu:
1. Základní neodkladná resuscitace – teorie, praktický nácvik na figuríně
2. Sportovní úrazy – prevence, třídění, první pomoc, obvazová technika
3. První pomoc při krvácení z nosu, nevolnosti, úpalu a dalších stavech
Kurz proběhne v termínu 2. a 3. prosince 2019 vždy od 16 do 20 hodin
Absolvent je oprávněn vykonávat funkci zdravotníka v souladu s čl. 46 Soutěžního řádu tenisu v platném znění, který vydal Český tenisový svaz

Přihlášky na: http://www.cztenis.cz/skoleni/330

Cena kurzu je 800,- Kč

Pro účastníky z pražských tenisových klubů, které se aktivně zúčastňují nebo pořádají soutěže, je kurz zdarma

Přihlášení účastníci dostanou bližší informace mailem