Výběrové řízení na pořadatelství turnajů A a Halových MČ | | Pořadatelství Přeborů Prahy a turnajů B v zimě 2020/21

7. 9. 2020

Výsledky Přeboru Prahy družstev v minitenisu

minitenis výsledky