Opatření na sekretariátu PTS v souvislosti s nemocí COVID – 19 | | Výzva Můj klub 2021 – NSA

16. 10. 2020

Program podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2021

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 2134 ze dne 5. 10. 2020 vyhlášení Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2021 (dále jen „Program“)

Žádost musí být podána ve lhůtě od 5. 11. do 30. 11. 2020.

Podrobnosti zde