Povinnosti při vstupu na mezinárodní akce | | Přebor Prahy mužů a žen

9. 6. 2021

Informace k Přeborům Prahy v Baby tenisu, staršího žactva a dospělých

Soutěže mužů, žen a starších žákyň budou rozšířeny na 48 účastníků hlavní soutěže.

Účastníci musí splňovat podmínky dané Nařízeními Vlády ČR – viz dokumenty níže.

PTS Hráčům přeboru 08062021

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA SPORTOVNÍ SOUTĚŽE ORGANIZOVANÉ SPORTOVNÍM SVAZEM

Děkujeme, že budete na akcích PTS ukáznění.

Rozpis Přebor dospělí 2021 léto

Rozpis Prebor mladez 2021léto

RozpisPreborBaby2021léto