Přihlášky turnajů B a Přeborů Prahy do Zimní termínové listiny ČTS | | Školení a doškolení rozhodčích tenisu licence B a Kadet

28. 9. 2022

Organizace turnajů v zimní sezóně 2022/23

V přiloženém dokumentu naleznete informaci k organizaci turnajů během zimní sezóny 2022/23

PTS 28092022 SA turnaje