Informace k platbám | | Přebor Prahy mladších žáků vyhrál Ondřej Kačín

2. 1. 2023

Kalendář soutěžního manažera klubu pro rok 2023

V kalendáři jsou uvedeny podstatné a důležité termíny, které je nutno dodržet.

Pokud se některý v průběhu času posune, budete o tom včas informováni

 

Kalendař manažera klubu 2023