ADRESY DVORCŮ 2023 | | Změna sazebníku rozhodčích pro soutěže družstev řízení PTS

18. 4. 2023

Výdej míčů pro soutěže družstev mládeže

Pražský tenisový svaz poskytuje, díky spolupráci s firmou Wilson, zdarma míče pro mládež na soutěže družstev.

Protože čas neúprosně běží, je potřeba tyto míče vyzvednout nejpozději

do čtvrtka 27. 4. 23

Prosím, nenechávejte přebrání míčů na poslední chvíli, jedná se o míče pro cca 60 klubů, takže je nutno výdej koordinovat, proto pro termín výdeje míčů se domluvte včas na

telefonu 601 02 60 50 (Vyvadil),

aby se výdej rovnoměrně rozložil

Míče možno vyzvednout proti podpisu pověřené osoby na sídle PTS v Praze 4, Mez Sklady 107/3 POUZE v následujících termínech:

Čtvrtek 20. 4.     9–15

Pátek 21. 4.        9–14

Pondělí 24. 4.    9–15

Úterý    25. 4.    14 – 17,30

Středa 26. 4.      9–12

Čtvrtek  27. 4.    9–15

Míče budou vydány pouze klubům, které mají splněny všechny závazky k PTS – tedy uhrazenu kolektivní registraci, poplatky za zařazení týmů do soutěží pořádaných PTS (200,- Kč/družstvo, mimo Baby a seniory) a uhrazeny poplatky za zařazení turnajů do LTL ČTS.

Tyto poplatky se hradí na účet PTS: 51-1420590267/0100

Variabilní symboly: 

1XXX2023 – pro kolektivní registraci

2XXX2023 – poplatky za turnaje v LZL

6XXX2023 – družstva v soutěžích

XXX je evidenční číslo klubu u ČTS, pokud není trojmístné, doplňuje se nulami zleva (např. 20052023 za turnaje, 60232023 za družstva, 12222023 kol. registrace)