Seniorský turnaj ITF v Praze | | Přeborníkem Prahy dorostu se stal Jakub Vrba

5. 5. 2023

Dlužníci PTS

SK Žižkov Praha          200,- Kč za družstvo

 

V případě, že klub má uhrazenu dlužnou částku, která nebyla dohledána, prosíme jej o zaslaní dokladu o zaplacení.

Dluh možno uhradit buď na účet 51-1420590267/0100, VS  v případě družstev je 6xxx2023, v případě turnajů 2xxx2023, kde xxx je evidenční číslo klubu. Pokud není trojmístné, doplní se do tohoto formátu nulami zleva.