PŘEBOR PRAHY DRUŽSTEV V MINITENISU | | TK SPARTA PRAHA ovládla přebor Prahy družstev v minitenisu

30. 8. 2023

NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ PRAŽSKÝCH KLUBŮ – ZMĚNA MÍSTA

Z organizačních důvodů se místo setkání změnilo na klubovnu

TK KONSTRUKTIVA, Praha 4, Mezi Sklady 107/3

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
zvu Vás na neformální setkání zástupců pražských tenisových klubů v úterý 5. září od 17,30 hodin.
Místem setkání je Nuselská radnice, Táborská ulice 500/30, Praha 4
Jedná se o neformální setkání, vedoucí k přímé zpětné vazbě na ta témata, která v rámci VV PTS diskutujeme a byli jsme schopni lépe reflektovat potřeby klubů v oblasti soutěží družstev,
soutěží jednotlivců a také v oblasti managementu provozu areálů.
Bude diskutována důležitost a postavení členské základny. Na jednu problematiku přichází z Vaší strany více pohledů na její řešení, považuji tedy za vhodné se o věcech pobavit společně. Uvítám náměty ve výše uvedených oblastech.
Rád bych zdůraznil, že jednání není oficiálním, nelze na něm přijímat žádná rozhodnutí. Je však místem k vysvětlení stávajících pravidel, přednesení svých námětů, jejich prodiskutování a hledání optimálních variant.
Pavel Saic, předseda PTS
K organizaci:
Za jeden klub může být přítomna jedna osoba. Vzhledem k tomu, že setkání je formou diskuze, je nutné, aby za jeden klub hovořil právě jeden zástupce.
V případě, že bude zájem větší než předpokládaný, může dojít ke změně místa konání. O tom by byl každý účastník informován osobně.
Potvrzení účasti, prosím, posílejte Ivanu Vyvadilovi na: info@webtenis.cz . Uveďte klub, jméno,  telefon a email.
Délka setkání záleží na délce diskuzí k jednotlivým tématům.