Přihlášky turnajů B a Přeborů Prahy na zimní sezónu 2023/24 | | ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH B A KADET, DOŠKOLENÍ ROZHODČÍCH B

29. 9. 2023

Zadávání turnajů do Zimní termínové listiny 23/24

Kluby mohou zadávat přihlášky turnajů tříd C, D, E, P do ZTL 2023/2024 od 1.10.2023 do 25. 10. 23

Turnaje B zadávají jako turnaje C a během schvalování budou překlopeny na „B“

V případě, že klub nestihne zadat turnaj do ZTL do 25. října, tak nevadí. Turnaj může klub zadat i v průběhu zimní sezóny, avšak ne později než do 31.12.2023 (od 1.1.2024 začíná přihlašování turnajů do LTL 2024). Vše vyžaduje schválení turnaje v IS ze strany příslušného OTS a pak i ČTS. Jakmile turnaj bude klubem zadán a schválen OTS, informujte L. Březinu (emailem na brezina@cztenis.cz) a ten turnaj zveřejní v ZTL a spustí přihlašování na tento turnaj.

Platba za zařazení turnaje do ZTL 23/24 by měla být uskutečněna do 30. 11. 2023 – viz pokyny na

http://www.prazsky.cztenis.cz/?cat=10