ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH B A KADET, DOŠKOLENÍ ROZHODČÍCH B | | Informace k grantu MHMP na rok 2024

19. 10. 2023

Prováděcí předpis ČTS pro turnaje mládeže v zimní halové sezóně 23/24

Na VV ČTS 16. října 2023  byl schválen Prováděcí předpis pro organizaci turnajů mládeže.

Podstatná fakta:

MAXIMÁLNÍ VÝŠE TURNAJOVÝCH VKLADŮ

Třída A – 1.000 Kč Třída B – 900 Kč Třída C – 800 Kč

Způsob hry

Turnaje třídy A a Halová MČR mládeže

DVOUHRA – všechny zápasy se hrají na dvě vítězné sady

ČTYŘHRA – všechny zápasy se hrají na dvě vítězné sady, při stavu 1:1 následuje SUPER TIE BREAK do 10 bodů

Ve dvouhře se uplatňuje pravidlo NO LET. Ve čtyřhře se uplatňují pravidla NO AD i NO LET

b) Turnaje třídy B, C a D

DVOUHRA i ČTYŘHRA – všechny zápasy se hrají na dvě vítězné sady, při stavu 1:1 následuje SUPER TIE BREAK do 10 bodů

Ve dvouhře se uplatňuje pravidlo NO LET. Ve čtyřhře se uplatňují pravidla NO AD i NO LET

Prováděcí předpis STÚ ČTS č 2023 1