Informace k grantu MHMP na rok 2024 | | Halový přebor žen získala Karolína Vlčková

3. 11. 2023

INFORMACE K ÚČASTI V PROJEKTU

Projekt systémové podpory mládežnického tenisu v Praze 2024

v rámci Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2024

PTS připravuje žádost o datci HMP na rok 2024 – Opatření I.

Informace jsou obsaženy v přiloženém dokumentu „Informace“.

 

Informace

Přihláška

Čestné prohlášení

Jmenný seznam

Úřední hodiny pro podání přihlášky osobně

 

Komentář k administraci podání přihlášky:

Pro naší administraci a přenesení dat do formuláře HMP potřebujeme nutně soubory Přihláška a Jmenný seznam ve formátu xls. Zároveň je však potřebujeme podepsané statutárním orgánem, proto se posílájí také naskenované s podpisem ve formátu pdf.