Rozhodčí | | Dotace hl. m. Praha

14. 11. 2020

Finanční zdroje

Přehledný a spolehlivý přehled o možnosti získání dotací, zejména od MHMP a NSA poskytuje Pražská tělovýchovná unie na svých stránkách. www.ptupraha.cz


Pro zdárné získání dotací je pro klub zásadní přesný přehled členské základny, který je zaveden u příslušné státní či městské instituce.

Neodkládejte registraci v Rejstříku sportu!
Článek převzatý z PTU


Osvobození od daně z nemovitých věcí v případě mimořádných událostí