23. 1. 2018

Zadávání turnajů do letní termínové listiny

 

Kluby mohou zadávat turnaje C a D do Letní termínové listiny ČTS do 31.1.2018
Kontaktní osoby klubů ČTS mohou v informačním systému ČTS zadávat turnaje do Letní termínové listiny ČTS do 31.1.2018. Letní termínová listina bude zveřejněna 15. března 2018 na www.cztenis.cz.

Kluby, kterým byly přiděleny turnaje B, je zadají jako turnaj C.

Upozorňujeme, že schválený počet účastníků u všech turnajů B je 48 a 4 hrací dny, v případě, že jej chce pořadatel navýšit, musí při zadávání turnaje do LTL vypsat kvalifikaci.

Důležité termíny LTL

22. 1. 2018

Dotazník rozhodčího

Sdělení Komise rozhodčích PTS:

Vážení kolegové a kolegyně,
velmi by nám usnadnilo práci, pokud by se nám podařilo řešit nominace přes tento webový formulář.
Prosím, věnujte pozornost všem otázkám, zejména pak funkčnosti všech kontaktů
Vyplňte ve všech povinných položkách a odešlete zpět do

20. 2. 2018

a to i v případě, že z jakýchkoliv důvodů nechcete vykonávat funkci rozhodčího.
Důvod mi, prosím, sdělte v kolonce Další sdělení, kam také napište akce, které budete řídit a nejsou v tomto dotazníku podchyceny (oddílové turnaje, mezinárodní akce)
Rozhodčí, kteří budou mít dostatečnou aktivitu v rámci oblasti (tzn. na soutěžích družstev a přeborech) mají nárok na oblečení rozhodčího zdarma.

Dotazník rozhodčího

18. 1. 2018

Seznam oprávněných družstev pro sezónu 2018

V níže uvedených odkazech jsou uvedena oprávnění družstev startovat v jednotlivých třídách soutěží družstev.

Termín na případnou výměnu soutěží mezi kluby je do 15. února 2018

Tyto výměny mohou být zpoplatněny podle Předpisu PTS

 

DOROST

MLADŠÍ ŽÁCI

STARŠÍ ŽÁCI

DOSPĚLÍ

17. 1. 2018

ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH LICENCE B A KADET 3. – 4. 3. 2018

 

ŠKOLENÍ PROBĚHNE V PŘÍPADĚ, ŽE SE PŘIHLÁSÍ VÍCE JAK 10 ÚČASTNÍKŮ

školení licence B (pro starší 18 let)
školení licence KADET (pro mladší 18 let)

Cena:

licence B 1000,- Kč,

Kadet 500,- Kč

+ registrační poplatek ČTS 400,- Kč

Místo konání: TKK Mezi Sklady, Praha 4

TERMÍN: 3. – 4. 3. 2018

MHD 170 stanice Na Vrstevnici, odtud 5 minut pěšky
Časový rozpis:
zahájení vždy v 9,30 hod
Kadet končí v sobotu odpoledne testem,
školení B v neděli okolo 15 hod testy

Obsah školení:
1. Pravidla tenisu
2. Soutěžní řád ČTS
3. Řízení turnajů jednotlivců, losování
4. Řízení utkání družstev, zápis o utkání
5. Práce hlavního rozhodčího v zápase, skórkarta
6. Závěrečné testy
Před zahájením školení si, prosím, opatřete a prostudujte studijní materiály
• Pravidla tenisu
• Soutěžní řád ČTS
Jsou k dispozici ke stažení z internetových stránek –
http://www.cztenis.cz, resp. ,
některé přílohy jsou na http://www.rozhodci.cztenis.cz
Na školení vezměte s sebou:
1) Psací potřeby
2) 1x fotografii pasového formátu
3) 1000,- Kč – poplatek za nové školení B, 500,- Kč za Kadet a za doškolení,
4) 400,- Kč – registrační poplatek za novou licenci, 400,- Kč za obnovení
licence
Případné dotazy a informace podá komise rozhodčích PTS:
Ivan Vyvadil, tlf. 601 02 6050, e-mail: rozhodci.praha@seznam.cz

Všichni přihlášení budou včas informování na mailovou adresu

10. 1. 2018

Kalendář soutěžního manažera klubu

kalendar soutezniho manazera klubu2018

Halový přebor mladších žákyň

                                                                                                                                                                               

 

Dvojnásobná přebornice Prahy Tereza Valentová (TK Sparta Praha)

Od 6. 1. 2018 se ve Stromovce, na krytých dvorcích TK Sparta Praha, konal Halový přebor Prahy mladších žákyň. Na osmi dvorcích nastoupilo celkem 48 mladších žákyň, z toho 8, které postoupily z kvalifikace ročníku 2008. Místo dvou neprezentovaných hráček byly přijaty dvě náhradnice, takže  soutěž proběhla v plné formátu.

I v kategorii dívek ročníku 08 se objevilo několik slibných talentů – Jiráková porazila šestou nasazenou Vneclovou, Samsonová pak dvanáctku Zikmundovou.

Do finále dvouhry se dostaly obě nějvýše nasazené – nahoře Líbalová (I. ČLTK Praha), která v semifinále zdolala nasazenou trojku  Suchou (TK Sparta), zdola přes nasazenou pětku Drukerovou (Sportcentum Uhříněves) postoupila turnajová dvojka Valentová. Obě nejvýše nasazená děvčata se pavoukem probojovaly bez větších problémů, pravidelně nadělovaly soupeřkám nepopulární kanáry.

Ve finále pak byl uspěnější reprezentantka domácí Sparty, která poměrně jasně 61, 63 přehrály štvanickou rivalku.

Čtyřhry se účastnilo 21 párů, nejvýše nasazené Líbalová, Valentová bez problému došly do finále, kde se střetly s párem Drukerová, Suchá , které bez větší problémů přehrály 63, 60.

Vítězky čtyřhry Líbalová, Valentová

Vítězkám gratulujeme a přejeme jim hodně úspěchů i na mistrovství republiky.

Tereza Valentová, Jolana Líbalová a předseda PTS Pavel Saic

9. 1. 2018

JAK POSTUPUJE KLUB PŘI HRAZENÍ POPLATKU ČI POKUTY NA ÚČET PTS.

Upozorňujeme, že termín na úhradu kolektivní registrace pro rok 2018 je do 31. 1. 2018.

Kluby, které tuto registraci neuhradí, nebudou přijaty do soutěží družstev a hráči, registrovaní v těchto klubech, se nebudou moci účastnit soutěží pořádaných ČTS.

POPLATKY ( např kolektivní registrace apod.), POKUTY – postup uhrazení klubem

Následující poplatky vyplývající z ustanovení Soutěžního a Registračního řádu ČTS a předepsané klubu orgánem PTS nebo komisí VV PTS se zasílají na konto PTS. Lze je také uhradit v hotovosti v sekretariátu PTS na adrese: kancelář 10, tenisový areál TK Konstruktiva, Mezi Sklady 107/3, 140 00 Praha 4 – Krč. Kontaktní doba: pondělí, středa, pátek od 9,00 do 15,00 hod.

I. KAŽDOROČNÍ KOLEKTIVNÍ REGISTRACE KLUBU …………………………… 1.000,- Kč

Pokyny pro úhradu kolektivní registrace klubu:

* číslo účtu PTS: 51-1420590267/0100

* variabilní symbol: 1XXXZZZZ

X …………………. evidenční číslo tenisového klubu u ČTS (registrační číslo). Registrační číslo klubu, které není trojmístné, se na trojmístné doplní nulou zleva.

Z …………………. rok, ve kterém se poplatek platí.

* konstantní symbol: 0308

Příklad : Pro I.ČLTK Praha (reg.č. 52) je tedy v roce 2018 VS 10522018

Tento poplatek uhraďte vždy za příslušný rok do 31. ledna.

II. POPLATKY ZA ZAŘAZENÍ TURNAJŮ TŘÍDY B, C, D DO TERMÍNOVÝCH LISTIN

B……………………………………. 600,- Kč C,D…………………………………. 500,- Kč Pokyny pro úhradu poplatků:

* číslo účtu PTS: 51-1420590267/0100

* variabilní symbol: 2XXXYZZZZ

X …………………. evidenční číslo tenisového klubu u ČTS (registrační číslo). Registrační číslo klubu, které není trojmístné, se na trojmístné doplní nulou zleva. Y …………………. 0 v případě zimní termínové listiny a 1 v případě letní termínové listiny Z …………………. rok, ve kterém se poplatek platí.

* konstantní symbol: 0308

Příklad :  Pro I.ČLTK Praha (reg.č. 52) je v roce 2016 VS 205212016.

Poplatek se hradí po schválení turnaje k uveřejnění do Termínové listiny ČTS příslušné sezóny

III. POPLATKY ZA UDĚLENÉ POŘÁDKOVÉ A SPRÁVNÍ POKUTY – vyměřená částka předepsaná PTS a jeho komisemi dle tabulky “kluby – dluhy” na www.prazsky.cztenis.cz

Pokyny pro úhradu poplatků:

* číslo účtu PTS: 51-1420590267/0100

* variabilní symbol: 3XXXZZZZ

X …………………. evidenční číslo tenisového klubu u ČTS (registrační číslo). Registrační číslo klubu, které není trojmístné, se na trojmístné doplní nulou zleva. Z …………………. rok, ve kterém byla pokuta vyměřena.

Příklad : Pro I.ČLTK Praha (reg.č. 52) při placení pokuty vyměřené v soutěži v roce 2015 je tedy VS 30522015

* konstantní symbol: 0308

IV. OSTATNÍ SPRÁVNÍ A NAŘÍZENÉ POPLATKY (např. převody družstev v soutěžích, jiné dle konkrétního dokumentu )

Pokyny pro úhradu poplatků:

* číslo účtu PTS: 51-1420590267/0100

* variabilní symbol: 4XXXZZZZ

X …………………. evidenční číslo tenisového klubu u ČTS (registrační číslo). Registrační číslo klubu, které není trojmístné, se na trojmístné doplní nulou zleva. Z …………………. rok, ve kterém se poplatek platí.

Příklad : Pro I.ČLTK Praha (reg.č. 52) je tedy pro rok 2016 VS 40522016

Poplatek se hradí na základě zveřejnění požadavku PTS v tabulce “kluby – dluhy” na www.prazsky.cztenis.cz

* konstantní symbol: 0308

Halový přebor Prahy mladších žáků

                                                                                                                                                               

Na I. ČLTK Praha se první lednový víkend odehrál Přebor Prahy v hale mladších žáků. Účastnilo se jej 48 mladších žáků, z toho jich 8 postoupilo z kvalifikace, která byla vypsaná pro ročník 2008. Mezi nimi se objevilo i pár talentů, které postoupily do dalších kol.

V semifinále se utkali první nasazený Jan Šafrata (I. ČLTK) s Filipem Čeplem (TK Sparta Praha), který byl třetím nasazeným, druhou dvojici tvořili Kryštof Švojgr (I. ČLTK) a Bedřich Břicháček (TK SPORT Kolovraty), tedy druhý a pátý nasazený.

Ve finále se utkali dva nejvýše nasazení, tedy Šafrata a Švojgr. Druhý jmenovaný zopakoval triumf z prosince, kdy klubového kolegu porazil také a zvítězil  63, 64.

Jan Šafrata (I. ČLTK Praha)

Kryštof Švojgr (I. ČLTK Praha)

Švojgr, Šafrata

 

Předseda PTS Ing. P. Saic s hráči na 3. místě

Ředitelka turnaje Magdalena Zemanová dekoruje hráče na 3. místě

 

 

Švojgr, Saic, Šafrata,Zemanová

 

Do finále čtyřhry se probojovali oba finalisté dvouhry proti kterým nastoupil pár Adam Soukup (I. ČLTK) a Daniel Stauch (LTC Modřany 2005). Úspěšnější byla čistě štvanická dvojice, takže Kryštof Švojgr se stal dvojnásobným přeborníkem Prahy v hale, k titulu z dvouhry přidal ten deblový.

Fanynky nejvěrnější…

,

22. 12. 2017

Přihlašování turnajů B a Přeborů Prahy na letní sezónu

 

2018 prihlasky LTL

 

V přiloženém formuláři se mohou kluby hlásit o pořadatelství Přeborů Prahy a turnajů B ve všech kategoriích-

Uzávěrka přihlášek 31. 12. 2017

Kluby, které nemají splněny povinnosti k PTS, nebudou do výběru zařazeny.

13. 12. 2017

TERMÍNOVÁ LISTINA ČTS NA LÉTO 2018

TL LETO 2018

« Previous Page Next Page »