11. 1. 2017

JAK POSTUPUJE KLUB PŘI HRAZENÍ POPLATKU ČI POKUTY NA ÚČET PTS.

POPLATKY ( např kolektivní registrace apod.), POKUTY – postup uhrazení klubem

Následující poplatky vyplývající z ustanovení Soutěžního a Registračního řádu ČTS a předepsané klubu orgánem PTS nebo komisí VV PTS se zasílají na konto PTS. Lze je také uhradit v hotovosti v sekretariátu PTS na adrese: kancelář 10, tenisový areál TK Konstruktiva, Mezi Sklady 107/3, 140 00 Praha 4 – Krč. Kontaktní doba: pondělí, středa, pátek od 9,00 do 15,00 hod.

I. KAŽDOROČNÍ KOLEKTIVNÍ REGISTRACE KLUBU …………………………… 1.000,- Kč

Pokyny pro úhradu kolektivní registrace klubu:

* číslo účtu PTS: 51-1420590267/0100

* variabilní symbol: 1XXXZZZZ

X …………………. evidenční číslo tenisového klubu u ČTS (registrační číslo). Registrační číslo klubu, které není trojmístné, se na trojmístné doplní nulou zleva.

Z …………………. rok, ve kterém se poplatek platí.

* konstantní symbol: 0308

Příklad : Pro I.ČLTK Praha (reg.č. 52) je tedy v roce 2016 VS 10522016

Tento poplatek uhraďte vždy za příslušný rok do 31. ledna.

II. POPLATKY ZA ZAŘAZENÍ TURNAJŮ TŘÍDY B, C, D DO TERMÍNOVÝCH LISTIN

B……………………………………. 600,- Kč C,D…………………………………. 500,- Kč Pokyny pro úhradu poplatků:

* číslo účtu PTS: 51-1420590267/0100

* variabilní symbol: 2XXXYZZZZ

X …………………. evidenční číslo tenisového klubu u ČTS (registrační číslo). Registrační číslo klubu, které není trojmístné, se na trojmístné doplní nulou zleva. Y …………………. 0 v případě zimní termínové listiny a 1 v případě letní termínové listiny Z …………………. rok, ve kterém se poplatek platí.

* konstantní symbol: 0308

Příklad :  Pro I.ČLTK Praha (reg.č. 52) je v roce 2016 VS 205212016.

Poplatek se hradí po schválení turnaje k uveřejnění do Termínové listiny ČTS příslušné sezóny

III. POPLATKY ZA UDĚLENÉ POŘÁDKOVÉ A SPRÁVNÍ POKUTY – vyměřená částka předepsaná PTS a jeho komisemi dle tabulky “kluby – dluhy” na www.prazsky.cztenis.cz

Pokyny pro úhradu poplatků:

* číslo účtu PTS: 51-1420590267/0100

* variabilní symbol: 3XXXZZZZ

X …………………. evidenční číslo tenisového klubu u ČTS (registrační číslo). Registrační číslo klubu, které není trojmístné, se na trojmístné doplní nulou zleva. Z …………………. rok, ve kterém byla pokuta vyměřena.

Příklad : Pro I.ČLTK Praha (reg.č. 52) při placení pokuty vyměřené v soutěži v roce 2015 je tedy VS 30522015

* konstantní symbol: 0308

IV. OSTATNÍ SPRÁVNÍ A NAŘÍZENÉ POPLATKY (např. převody družstev v soutěžích, jiné dle konkrétního dokumentu )

Pokyny pro úhradu poplatků:

* číslo účtu PTS: 51-1420590267/0100

* variabilní symbol: 4XXXZZZZ

X …………………. evidenční číslo tenisového klubu u ČTS (registrační číslo). Registrační číslo klubu, které není trojmístné, se na trojmístné doplní nulou zleva. Z …………………. rok, ve kterém se poplatek platí.

Příklad : Pro I.ČLTK Praha (reg.č. 52) je tedy pro rok 2016 VS 40522016

Poplatek se hradí na základě zveřejnění požadavku PTS v tabulce “kluby – dluhy” na www.prazsky.cztenis.cz

* konstantní symbol: 0308

9. 1. 2017

Přihlášky na turnaje Přeborů Prahy a B konané v Praze

PTS 1 LOGO

 

 

 

Přihlášky na turnaje B a Přebory Prahy podejte prosím mailem a i v tištěné formě do

13. 1. 2017  na formuláři, který si zde stáhněte.

Formulář přihlášky turnajů B a Přeborů Prahy všech věkových kategorií.

Halový přebor MŽ

MLADŠÍ ŽÁKYNĚ

Ve dnech 7. – 10. 1. 2017 proběhl na kurtech klubu LTC Modřany 2005 Halový přebor mladších žákyň. Přeboru se zúčastnilo celkem 44 hráček. Třetí místo ve dvouhře vybojovali hráčky Starečková Viktorie z TK Olymp Praha a Paterová Natálie z TK Sparta Praha. Přebornicí se stala Čornyjová Yvona z TJ Spoje Praha, která ve finálovém utkání porazila Charvátová Kateřina, hráčku klubu SK HAMR, z.s. poměrem 6:3 6:2.

Ve čtyřhře se na třetím místě umístili Látalová Adéla – Starečková Viktorie a Paterová Natálie – Michálková Barbora. Ve finálovém souboji zvítězil po setech 6:4 6:4 Čornyjová Yvona – Charvátová Kateřina proti soupeřkám Heřmanová Barbora – Zámečníková Kristina.

DVOUHRA:

 1. místo: Starečková Viktorie; Paterová Natálie
 2. místo: Charvátová Kateřina
 3. místo: Čornyjová Yvona 6:3 6:2

ČTYŘHRA:

 1. místo: Látalová Adéla – Starečková Viktorie; Paterová Natálie – Michálková Barbora
 2. místo: Heřmanová Barbora – Zámečníková Kristina
 3. místo: Čornyjová Yvona – Charvátová Kateřina 6:4 6:4

MLADŠÍ ŽÁCI

Ve dnech 7. – 10. 1. 2017 proběhl na kurtech klubu I. ČLTK Praha Halový přebor mladších žáků. Přeboru se zúčastnilo celkem 48 hráčů. Třetí místo ve dvouhře vybojovali hráči Ďurovič Boris z I. ČLTK Praha a Brunclík Petr z TK Sparta Praha. Přeborníkem se stal Kalina Vít z TK Sparta Praha, který ve finálovém utkání porazil Paroulka Filipa z TJ Radlice 6:2 6:2.

Ve čtyřhře se na třetím místě umístili Brunclík Petr – Šafrata Jan a Valeš Vojtěch – Vintera Michal. Ve finálovém třísetovém souboji zvítězil po setech 6:1 4:6 10:8 pár Fedasko Nikolas – Pazdera Marek proti soupeřům Jedlička Adam – Kalina Vít.

DVOUHRA:

 1. místo: Ďurovič Boris; Brunclík Petr
 2. místo: Paroulka Filipa
 3. místo: Kalina Vít

ČTYŘHRA:

 1. místo: Brunclík Petr – Šafrata Jan; Valeš Vojtěch – Vintera Michal
 2. místo: Jedlička Adam – Kalina Vít
 3. místo: Fedasko Nikolas – Pazdera Marek

 

Fadasko, Pazdera, Kalina, Jedlička

Fadasko, Pazdera, Kalina, Jedlička

Vítěz Vít Kalina Sparta

Vítěz Vít Kalina Sparta

Halový přeborník Prahy mladší žáci Vít Kalina (TK Sparta Praha)

Halový přeborník Prahy mladší žáci Vít Kalina (TK Sparta Praha)

semifinalisté Brunclík a Ďurovič

semifinalisté Brunclík a Ďurovič

Kalina a Paroulek

Kalina a Paroulek s poháry

Semifinalistky dvouhry Natálie Paterová a Viktorie Starečková

Semifinalistky dvouhry Natálie Paterová a Viktorie Starečková

Předzápasový rituál s rozhodčím

Předzápasový rituál s rozhodčím

Filip Paroulek z TJ Radlice

Filip Paroulek z TJ Radlice

Semifinále Paroulek vs. Ďurovič řídil rozhodčí Svoboda

Semifinále Paroulek vs. Ďurovič řídil rozhodčí Svoboda

Vít Kalina šel za úspěchem bez většího zaváhání

Vít Kalina šel za úspěchem bez většího zaváhání

Finalistky čtyřhry Barbora Heřmanová a Kristina Zámečníková

Finalistky čtyřhry Barbora Heřmanová a Kristina Zámečníková

Předseda PTS Pavel Saic, vítězka dvouhry Yvona Čornyjová a finalistka Kateřina Charvátová

Předseda PTS Pavel Saic, vítězka dvouhry Yvona Čornyjová a finalistka Kateřina Charvátová

Finále dvouhry (1)

Finále dvouhry

 

Termín pro vytvoření přihlášky turnaje do Letní termínové listiny ČTS 2017

cts

Český tenisový svaz Vám přináší informace:

Termín pro vytvoření přihlášky turnaje do Letní termínové listiny ČTS 2017: 1.-31.1.2017

Kontaktní osoba klubu má možnost vytvořit přihlášku turnaje třídy “C” a “D” do Letní termínové listiny 2017 v Informačním systému ČTS v termínu 1.-31.1.2017.
Vstup do Informačního systému je na https://is.cztenis.cz/, poté zvolte v menu “kontakt klubu / TL – přihlášky”.
Přihlašovací údaje získá kontaktní osoba klubu na telefonu 222 333 418 nebo 222 333 422 nebo na e-mailu is@cztenis.cz.
Jasně prosím sdělte, že potřebujete přihlašovací údaje pro “kontakní osobu klubu”.
Zadávání přihlášek turnajů po stanoveném termínu již nebude možné.

Dokument s důležitými termíny LTL 2017
http://cztenis.cz/docs/ltl_2017-vyberove_rizeni.doc

V případě dotazů volejte infolinku IS: 222 333 418 (v pracovních dnech 8:30 – 16:00)

4. 1. 2017

Upozornění pro všechny tenisové hráče

Pražský tenisový svaz upozorňuje všechny účastníky všech tenisových soutěží pod hlavičkou ČTS, potažmo PTS, na následující skutečnost, kterou uvádí Český tenisový svaz na svých webových stránkách.

 

Upozornění Českého tenisového svazu na povinné zdravotní prohlídky všech hráčů 
Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo vyhlášku, která má za cíl chránit zdraví sportovců a předejít tak akutním zhoršením zdravotního stavu během sportovní činnosti, které mohou mít fatální následky. Veškeré sportovní organizace včetně Českého tenisového svazu jsou tak zavázány tuto vyhlášku dodržovat. Především je ale v zájmu každého sportovce mít neustále přehled o svém zdravotním stavu.
Přílohy: Upozornění (PDF), Vyhláška MZ o zdravotní způsobilosti k tv a sportu (PDF), Žádost o posouzeni zdravotní způsobilosti k tělesné vychově a sportu (PDF), Obsah prohlídky (PDF).

 

Podrobnosti na titulní straně www.cztenis.cz

V praxi to znamená, že ČTS ani PTS neponesou žádnou odpovědnost za zdravotní újmu hráče během jimi organizovaného sportovního utkání, pokud nebude hráč mít splněnu výše uvedenou povinnost.

23. 12. 2016

pf 2017

pf1

20. 12. 2016

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  ČTS

 ctsSTÚ ČTS vypisuje výběrové řízení na pořadatelství letních MČR jednotlivců v obou kategoriích žactva (48 hráčů), dospělých (32 mužů a 32 žen) a turnajů třídy A (HS 48, Q 32) ve všech věkových kategoriích ve výše uvedených termínech. Přihlášky musí být doručeny na ČTS nejpozději do 31. 12. 2016.

Používejte výhradně e-mailovou adresu leos.fiala@cztenis.cz

Přihlášky musí obsahovat kontaktní osoby, včetně adres, telefonů a e-mailových adres, počty, povrch a adresy dvorců.

terminova-listina-pts-leto-2017

Přihlášky k pořadatelství Přeborů Prahy jednotlivců na otevřených dvorcích a turnajů kategorie B v Praze

PTS 1 LOGO

 

 

Pražský tenisový svaz vypisuje výběrové řízení na pořadatelství Přeborů Prahy na otevřených dvorcích v termínech:

22. – 23. 4. 2017 Kvalifikace pro OP ročníku 2007

13. – 15. 5. 2017 Oblastní přebory dorost a mladší žáci

3. – 5. 6. 2017    Oblastní přebory dospělí a starší žáci

Dále vypisuje výběrové řízení na turnaje B

Mladší žáci:

B2 8. – 11. 7. 2017

B5 14. – 17. 8. 2017

B8 15. – 18. 9. 2017

Starší žactvo:

B4  28. -31. 7. 2017

B7  17. – 20. 8. 2017

B8 26. – 29. 8. 2017

Dorost:

B3 15. – 18. 7. 2017

B6 22. – 25. 8. 2017

B10 23. – 26. 9. 2017

Dospělí:

B1 1.- 4. 7. 2017

B5 19. – 22. 8. 2017

B10 28. 9. – 01. 10. 2017

V turnajích třídy B (pořadatele určují oblastní tenisové svazy) bude startovat 48 hráčů v hlavních soutěžích (4 hrací dny). V případě, že se pořadatel turnaje rozhodne zařadit i kvalifikaci (pro 32 hráčů postup 8 nebo 16 hráčů postup 4), rozšíří se daný turnaj o jeden den dopředu. Dodatečné zařazování kvalifikací po uzávěrce TL nebude možné

vyřičník

V nejbližších dnech bude uveřejněn formulář přihlášek k turnajům.

 

 

16. 12. 2016

SEZNAM OPRÁVNĚNÝCH DRUŽSTEV NA SEZÓNU 2017

PTS 1 LOGO

V přílohách jsou uvedeny kluby oprávněné podávat přihlášku do soutěží družstev na sezónu 2017.

V případě, že dojde k výměně soutěží, upozorňuji na zpoplatnění dle sazebníků.

Dorost bude doplněn v nejbližší době

dospeli

mladsi-zaci

starsi-zaci

 

 

9. 12. 2016

HALOVÝ PŘEBOR PRAHY MUŽŮ

 

Halový PTS 1 LOGOpřebor Prahy mužů, který pořádá Orel Jednota Praha – Balkán se odehrál na Štvanici ve dnech 10. – 12. 12. 2016. Vylosováno bylo do dvouhry 31 hráčů, čtyřhry se zúčastnilo 14 párů.

 

 

Přeborníky Prahy ve čtyřhře se stal pár Pašalič (Olymp) – Vocel (Sparta)

Ve finále dvouhry se utkali první dva nasazení  – Matej Vocel (TK Sparta) a Lukáš Vejvara (I. ČLTK).  Po velmi vyrovnaném boji, poté, co Vejvara vyhrál 2. set v Tie breaku, Vocel pro zranění zad musel utkání skrečovat.

Přeborníkem Prahy se stal Lukáš Vejvara (I. ČLTK Praha) 67(2), 76(1), ret.

 

 

ivn_6257

Pavel Saic, Lukáš Vejvara, Matěj Vocel a Ladislav Klein

singl

 

 

ivn_6249

Matěj Vocel musel finále pro bolesti zad skrečovat

ivn_6250

Cenu L. Vejvarovi předal předseda PTS Ing. Pavel Saic, MBA

ivn_6253

 

ivn_6184

Na 3. místech ve dvouhře skončili Michael Vrbenský a Daniel Velek

ivn_6191

Stříbrné medaile ve čtyřhře získali Lukáš Poláček a Martin Kameník

ivn_6193

ivn_6195

Vítězům čtyřhry Matěji Vocelovi a Marko Pašaličovi předal ceny předseda PTS Ing. Pavel Saic, M.B.A.

ivn_6197

ivn_6199

ivn_6203prebor-prahy1mivn_6051

 

 

 

ivn_6054

ivn_6056

ivn_6059

ivn_6062

ivn_6064

ivn_6065

ivn_6067

ivn_6069

ivn_6070

 

6104 6110 6116 6118 6119 6121 6124 6125 6135 6079 6080 6085 6086 6088

6089 6098 6099

 

 

 

 

 

6103

 

 

 

 

 

 

Next Page »