28. 11. 2021

Valná hromada PTS

Na základě Čl. 10 bodů 1. a 2. Stanov Pražského tenisového svazu, pobočného spolku Českého tenisového svazu, z. s., byla dne 23. 11. 2021 konána Valná hromada Pražského tenisového svazu za účasti 59 delegátů z tenisových klubů a oddílů organizačně náležejících do regionu Hlavního města Prahy. Zasedání valné hromady se řídilo podle všech protipandemických opatření stanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR, účinných k okamžiku zahájení valné hromady.

Valná hromada byla valnou hromadou volební s cílem zvolit předsedu Výkonného výboru PTS, členy Kontrolní komise PTS a členy Výkonného výboru PTS, a to pro volební období listopad 2021 až listopad 2026.

Po přednesení zprávy o činnosti VV PTS, zprávy Kontrolní komise PTS, zprávy o výsledku hospodaření za rok 2022 a návrhu rámcového rozpočtu pro rok 2022, bylo přistoupeno k tajné volbě navržených kandidátů.

Výsledky tajné volby do volených orgánů PTS:

 1. Za předsedu Výkonného výboru PTS byl zvolen Pavel Saic.
 2. Za členy Výkonného výboru PTS byli zvoleni: Ladislav Klein, Dominik Maršík, Roman Michálik, Milan Novák, Jan Pecha, Alice Riklová, Jakub Strnad, Jana Strnisková, Ivan Vyvadil a Jan Zlesák.

Nově tak byli, oproti předchozímu složení výkonného výboru, zvoleni Dominik Maršík, Roman Michálik a Alice Riklová.

 1. Za členy Kontrolní komise byli zvoleni: Pavel Křivánek, František Steiner a Jaroslav Šmolka.

Valnou hromadou bylo přijato toto usnesení ze zasedání Valné hromady PTS.

22. 11. 2021

Informace k aktuálním opatřením

Platnost opatření od 22. 11. 2021

Stručné shrnutí pro lepší orientaci

Jak od 22.listopadu 2021

 1. Sportoviště uzavřená nejsou.
 2. Je specifikováno, které osoby mohou sportoviště využívat.
 • Očkované
 • Po prodělaném covidu
 • Do 12 let věku
 • PCR test ne starší 72 hodin, to však pouze u osob do dovršení 18 let věku, rozočkované a osoby, které se nemohou nechat očkovat pro kontraindikace
 • Nevykazující klinické příznaky onemocnění covid-19
 1. Provozovateli je nařízeno kontrolovat podmínky, osoba je povinna prokázat splnění podmínek. Pokud k prokázání nedojde, má provozovatel zakázáno osobu vpustit.
 2. Tréninky organizovat lze za výše uvedených podmínek. Je povinnost vést evidenci účastníků v rozsahu jméno, příjmení a telefon (postačí běžná evidence tréninků, rezervační systém apod.) po dobu 30 dnů.
 3. Turnaje organizovat lze za výše uvedených podmínek s tím, že PCR test má pro tyto účely platnost 7 dní a počet účastníků nepřesáhne 1000. Při přítomnosti do 20 osob v jeden čas se splnění podmínek podle bodu I/17 nevyžaduje.

 

Stále platí že tenisté sami od sebe:

mají k dispozici, před vstupem na sportoviště, v šatnách a na WC nádobu s dezinfekcí

v šatnách se pohybují tak, že mají mezi sebou co možná největší rozestupy, min. však 1,5m a zdržují se tam co možná nejkratší dobu

mají přístup k teplé vodě a mýdlu; dezinfekce nenahrazuje mýdlo

dezinfikují madla, kliky, nářadí na úpravu dvorců apod.

mimo sportoviště nosí ochranu dýchacích cest

nejdou na tenis, pokud vykazují příznaky respiračního onemocnění

3. 11. 2021

POZOR ZMĚNA!

Ze závažných důvodů jsme byli nuceni přesunout termín

Valné hromady Pražského tenisového svazu

na úterý 23. 11. 2021.

Vše ostatní zůstává, tedy čas zahájení (18,00 hod)

Místo – Aula České unie sportu Strahov

21. 10. 2021

Rozpis Halových přeborů mužů a žen 2022

Muži: 20. – 23. 11. 21                Štvanice

Ženy : 6. – 8. 11. 2021              TJ Spoje

Přihlášky do soutěže žen z důvodů termínu pouze přes STK PTS, pan L. Klein 601026053, 222 333 422, ladislav.klein@cztenis.cz

Rozpis halových přeborů dospělí

18. 10. 2021

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY PRAŽSKÉHO TENISOVÉHO SVAZU

VV PTS svolává

řádnou Valnou hromadu Pražského tenisového svazu

 23. listopadu 2021 (úterý) od 18 hodin

v Aule České unie sportu

Zátopkova 100/2, Strahov, 160 17 Praha 6-Břevnov, Česko

Kluby do

13. 11. 2021 nahlásí jména delegátů s kontakty,

do stejného data je možno podávat i návrhy kandidátů do volených orgánů Pražského tenisového svazu

POZVÁNKA na VH PTS_2021

Počty delegátů za klub

11. 10. 2021

Program podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze pro rok 2022

 

 

 

Magistrát hl. m. Prahy vypsal na rok 2022 Program podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze.

Zájemci o účast v opatření I. Systémový rozvoj dětí a mládeže v rámci Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2022, mají možnost podat své příhlášky v termínu do

25.10.2021

Přihlášku podávejte prostřednictvím vyplněného ZFO souboru viz příloha.
V souboru ZFO (je v mailové zprávě, která byla odeslána do klubu)  vyberte B) Specifická část – projekt I. Systémový rozvoj sportu dětí a mládeže a dále vyplňte 5. Realizátoři zapojení do projektu.
Společně s vyplněnou xls tabulkou viz příloha pošlete na adresu sodek@webtenis.cz.

Vyhlaseni_Programu_podpory_sportu_a_telovychovy_v_hlavnim_meste_Praze_pro_rok_2022

Jmenný seznam

Soubor ZFO

Soubor ZFO je v mailu, který byl zaslán na Vaši adresu, z bezpečnostních důvodů jej nelze nahrát na web.

 

29. 9. 2021

Software pro správu turnajů

Od zimní sezóny 2021/22 bude PTS nasazovat software pro správu turnajů, proto pořádá ve spolupráci s VISTA SPORT školení jeho uživatelů

Školení proběhne 10. listopadu 2021 od 18 hodin, místo bude upřesněno podle počtu přihlášených.

Na školení je možno se přihlásit přes

Školení software pro řízení turnajů

3. 9. 2021

Termínová listina na zimu 21/22

Přihláška o pořadatelství turnajů B na území hl. m. Prahy a Přeborů Prahy

Přihlášky Přeborů Prahy a turnajů B v Praze

Vyplněnou přihlášku posílejte na info@webtenis.cz co nejdříve.

Příhlášky turnajů A a B do 15. 9. 2021

Přihlášky turnajů C a D přes informační systém

Termínová listina akcí ČTS na zimu 2021/22

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POŘADATELSTVÍ
Český tenisový svaz vypisuje výběrové řízení na pořadatelství turnajů třídy A (všech kategorií) a Halových MČR mládeže v zimní sezóně 2020-21. Přihlášky zasílejte (nejlépe elektronickou poštou) nejpozději do 15. září 2021 24:00 (datum doručení) na adresu: Sportovně-technický úsek ČTS, Leoš Fiala, Ostrov Štvanice 38, 170 00 Praha 7, e-mail: leos.fiala@cztenis.cz V přihlášce uveďte pořádající klub, adresu haly, druh haly (pevná, nafukovací), počet dvorců, povrch a kontaktní osobu pro pořadatelství, včetně adresy, telefonů a e-mailové adresy, věkovou kategorii, termín turnaje a výši vkladů. Z výběrového řízení budou vyloučeny kluby, které nemají uhrazeny registrační poplatky nebo poplatky za zařazení turnajů do minulých termínových listin. Termíny všech akcí jsou zveřejněny na www.cztenis.cz

23. 3. 2021

OFICIÁLNÍ MÍČ PRO SOUTĚŽE DRUŽSTEV – SEZÓNA 2021

Výkonný výbor Pražského tenisového svazu, na základě připomínek z klubů, odhlasoval, že pro sezónu 2021 se budou soutěže družstev hrát s míči:

Soutěže mládeže (mladší a starší žactvo, dorost):

WRT106200+ US OPEN XD 3 BALL  S LOGEM MONETA
WRT116200+ US OPEN XD 4 BALL S LOGEM MONETA

Wilson US Open Tri Pack Tennis Balls Yellow

Soutěže dospělých:

Kluby mají možnost zvolit mezi míčem:

WRT106200+US OPEN XD 3 BALL  S LOGEM MONETA

WRT116200+US OPEN XD 4 BALL S LOGEM MONETA

Wilson US Open Tri Pack Tennis Balls Yellow

nebo

 

WRT125000+ ROLAND GARROS  CLAY  3 BALL
WRT115000+ ROLAND GARROS  CLAY  4 BALL

Soutěže Baby tenisu:

WRT137400+ STARTER PLAY GREEN 4 BALL

Starter Play Green tenisové míče – e-sportshop.cz

Střední kurt:

STARTER ORANGE TBAL

https://www.sportoaza.cz/images/0/0b2a832a17d9b7e2/2/detske-tenisove-mice-wilson-starter-orange-ball-12-ks.jpg

Míče lze objednávat u

AMER SPORTS Czech Republic s.r.o.

V Chotejně 700/7, 102 00 Praha 10
Daniel.Rejzek@amersports.com

3. 12. 2021

Nová kategorie turnajů – třída E

Od 1.12.2021 je možné v IS zakládat turnaje třídy E, na které se mohou
přihlásit pouze hráči s BH=1 (více-bodovým hráčům IS zamezí přihlášení).
Pokud chcete, aby na turnaji startovali jak chlapci tak i dívky, musíte
založit vlastně dva turnaje současně.
Výsledky těchto turnajů se do IS zadávají formou nahrání souboru, takže
můžete hrát libovolným způsobem.
Po skončení turnaje stačí výsledky třeba jen vyfotit na mobil a fotku
nahrát do IS.

Výsledky těchto turnajů NEJDOU do klasifikace ČTS.

 

Uvidíme, jaký bude zájem o tyto turnaje a na jaře vše vyhodnotíme.

Pražská děvčata opět zvítězila v Junior Fed Cupu!

Tým Prahy pro Junior Fed Cup, pod vedení Petra Otradovského, ve složení:

Kovačková Jana,

Filipova Kateřina,

Jelínková Adela, všechny TK Sparta Praha

jako druhý nasazený postupně vyřadil (vždy 3/0) Severní Čechy a Střední Čechy, aby ve finále si poradil i s týmem Severní Moravy, kdy bylo rozhodnuto již do dvouhrách.

Děvčatům děkujeme a gratulujeme k velkému úspěchu!

Na Junior Davis Cupu Praha na 3. místě

Poslední listopadový víkend se v Pelhřimově odehrál tradiční Junior Davis Cup.

 

 

 

 

 

 

 

Prahu reprezentoval tým pod vedením Petra Zoula ve složení:

Marek Šmejcký (I. ČLTK Praha)

Šimon Kabrhel (I. ČLTK Praha)

Tomáš Techlovský (TK Sparta Praha)

Kluci v semifinále po veliké bitvě, ve které podlehli až v super Tie-breaku čtyřhry 10/7 získali 3. místo.

Zítězil tým Východních Čech, který porazil naše přemožitele z Jižní Moravy

 

2. 12. 2021

Školení rozhodčích licence Kadet a B

O posledním listopadovém víkendu proběhlo přeložené školení rozhodčích tenisu licence Kadet a B.

Probíhalo za přísných hygienických podmínek a nakonec v sobotu uspěli všichni Kadeti, v neděli potom několik kandidátů na licenci B si bude muset zkoušky zopakovat v nejbližší době, ale věříme, že i oni, až bude klidnější atmosféra, zkoušky složí.

 

Úspěšným gratulujeme !

Kadeti: Těhníková Ema, Havránek Šimon, Chyba David, Synková Kristýna, Krymlová Marie, Oktiabreava Anastasia, Pelda Ondřej, Volf Matěj

Licence B: Daniel Zedník, Filip Lánik, FIlip Zahrádka, Iva Kodešová, Rostislav Sponar, Tomáš Hnízdil, Marek Nešpor, Adéla Vašíčková, Martina Chladová, František Pírek a Filip Sachl

30. 11. 2021

Postupové kvóty ČTS – halová sezóna 2021/22

Kvóty pro Prahu:

Mladší žáci: 8   – pořadatel Frýdlant nad Orlicí  termín: 19. – 22. 2. 2022, přihlášky do 8.2. 22

Mladší žákyně : 8 – pořadatel TK Sparta Praha, termín: 19. – 22. 2. 2022, přihlášky do 8.2. 22

Starší žáci: 5 – pořadatel TK Prostějov, termín 5. – 8. 3. 22, přihlášky do 22. 2. 22

Starší žákyně: 6 -pořadatel TKS Plzeň, termín 5. – 8. 3. 22, přihlášky do 22. 2. 22

Dorostenci: 10 – pořadatel Valašské Meziříčí, termín 19. – 22. 3. 2022, přihlášky do 8. 3. 22

Dorostenky: 6 – TK Most, termín 19. – 22. 3. 2022, přihlášky do 8. 3. 22

24. 11. 2021

Přebor Prahy mužů v hale

Mužský halový přebor pořádá pravidelně na štvanických krytých dvorcích Praha Orel – Jednota Balkán. V roce 2021 se, za přísných podmínek, vzhledem k epidemiologickým opatřením,  prezentovalo 32 hráčů, nejvýše nasazeným byl Jakub Prachař z I. ČLTK, druhým byl sparťanský Štěpán Baum, kteří se také spolu měli utkat nakonec ve finále, kam oba postoupili. Bohužel, Prachařova účast na challengeru v Ostravě mu zabránila nastoupit do finále a tak Baum získal titul bez boje.

Stejná dvojice se probojovala i do finále čtyřhry, kde zdolali pár Kubín – Zlatohlávek v krásném zápase ve dvou setech.

Po celou dobu byl na Přeboru používán systém on line skoringu Vista, kterým byli všichni nadšeni, neboť mohli zápasy sledovat nejen na obrazovkách, ale znali i vývoj skóre, takže věděli, kdy mohou přijet a zbytečně netrávili čas ve větší společnosti, kde v současnosti vždy hrozí nákaza. Doufáme, že tento systém pronikne do všech významných akcí v celé republice.

 

Vítěz Štěpán Baum a finalista Jakub Prachař

Přebor Prahy žen v hale

Nová, Kubíková

Nová

Nikola Bartůňková, přebornice Prahy v hale pro rok 2022

V termínu 6. – 8. 11. 2021 se konal v areálu Tj Spoje Praha halový přebor žen Prahy. Turnaje  se  zúčastnilo i přes covidová opatření 22 hráček a  8 deblových párů. Viděli jsme spoustu zajímavých a vyrovnaných zápasů. Nejúspěšnější ve dvouhře byla čtvrtá nasazená Nikola Bartůňková která ve finále zdolala Andreu Novou. Ve čtyřhře se turnaj nejvíce povedl hráčkám Šafářové a Knežkové které zdolaly ve finálovém zápase dvojici Nová – Kubíková. Děkujeme Vám za velice klidný průběh akce i přes covidová opatření.

Valná hromada Pražského tenisového svazu

V úterý 23. listopadu 2021 se sešla Valná hromada Pražského tenisového svazu v aule České unie sportu na Strahově.

Delegáti z klubů vyslechli a schválili zprávu o činnosti  a hospodaření PTS v uplynulém období, vzali na vědomí zprávu Kontrolní komise PTS a výhledy do následujícího pětiletého období.

Na Valné hromadě PTS byl zvolen v tajné volbě Ing. Pavel Saic, MBA předsedou VV PTS na období 2021-2026.

V tajné volbě byla zvolena i Kontrolní komise a Výkonný výbor PTS na stejné funkční období.

Do Kontrolní komise byli zvoleni Pavel Křivánek, František Steiner a Jaroslav Šmolka.

Do VV PTS byli zvoleni Ladislav Klein, Dominik Maršík, Roman Michalík, Milan Novák, Jan Pecha, Alice RIklová. Jakub Strnad, Jana Strnisková, Ivan Vyvadil a Jan Zlesák. Novými členy VV jsou tedy paní Riklová a pánové Maršík a Michalík.

Gratulujeme zvoleným a přejme jim hodně úspěchů v jejich budoucí práci.

Next Page »