Přihlášky klubů do soutěží družstev | | Platba kolektivní registrace + dluhy za pokuty 2019

2. 2. 2020

Správní poplatky – úhrada

Do termínu losovací schůze  by klub měl mít uhrazen správní poplatek ve výši 200,- Kč za každé přihlášené družstvo, s vyjímkou družstev Baby Tenisu a středního kurtu.

Poplatek se hradí na účet PTS, VS je tvořen 6xxx2020, kde xxx je evidenční číslo klubu u ČTS, v případě, že není trojmístné, doplňuje se do trojmístného nulami na začátku, tedy např. 60252020 je VS pro Sprint Praha (EČ 25)

 Do 31. 3. 2020 je pak nutno mít také uhrazeny poplatky za zařazení turnajů do Letní termínové listiny ČTS.

 

Vezměte, prosím, tuto skutečnost na vědomí, aby nedošlo ke zbytečným problémům.

Číslo účtu PTS: 51-1420590267/0100

Klubům, které nemají vyrovnány závazky vůči PTS, nebudou vydány míče pro mládežnické soutěže.