Přihlášky turnajů B a Přeborů Prahy do termínové listiny | | Přebory Prahy mladších žáků a žákyň

2. 1. 2020

Platba kolektivní registrace

Upozorňujeme, že všechny kluby, které jsou registrovány v ČTS, musí do

31. 1. 2020 uhradit kolektivní registraci ve výši 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých)

na účet 51-1420590267/0100, případně v hotovosti na sekretariátu PTS po dohodě.

Variabilní symbol:

1xxx2020, kde xxx je evidenční číslo klubu u ČTS (pokud nemá tři číslice, doplní se zleva o nuly)