Prezident ČTS Ivo Kaderka zvolen prezidentem Tennis Europe | | Rozhodnutí předsedy PTS k poplatkům za turnaje

25. 10. 2020

Školení rozhodčích – licence Kadet a B, doškolení rozhodčích licence B

Pražský tenisový svaz pořádá školení rozhodčích licence Kadet a B v termínu 21. – 22. 11. 2020 v areálu TK Konstruktiva v Praze 4, Mezi Sklady 107/3.

Přihlášky se přijímají do 14. 11. 20. Účastníci budou po tomto datu kontaktováni přes mail.

Doškolení se mohou účastnit rozhodčí, kterým končí platnost licence do 06/21, probíhá formou internetového testu. Uzávěrka přihlášek 20. 11. 20 ve 12,00 hod

Přihlášky viz odkaz níže.

Přihlášky na doškolení rozhodčích licence B – přes internetový test

Přihlášky na školení rozhodčích licence Kadet a B

Školení rozhodčích licencí Kadet a B, které mělo být uspořádáno v termínu 21. – 22. 11. 2020 jsme nuceni, z důvodu nouzových opatření vlády a malého počtu přihlášených, odsunout na jiný termín.
O novém termínu budete včas informováni.