Školení rozhodčích – licence Kadet a B, doškolení rozhodčích licence B | | Výzva Národní sportovní agentuře

25. 10. 2020

Rozhodnutí předsedy PTS k poplatkům za turnaje

ROZHODNUTÍ č. 2020/2

Článek 11 Soutěžního řádu tenisu ČTS stanovuje povinnost úhrady poplatků za zařazení turnaje do zimní termínové listiny ČTS 2021 v termínu do 30. listopadu 2020. S ohledem na právě probíhající omezení pohybu osob zákaz vstupu do vnitřních sportovišť a nejasné predikce vývoje, vydávám následující rozhodnutí:

  1. Pražský tenisový svaz nebude vymáhat poplatky za zařazení turnaje do zimní termínové listiny 2021 do doby, než bude zřejmé, zda budou moci turnaje proběhnout.
  2. U turnajů, které se v zimní sezóně 2021 neuskuteční z důvodu uzavření areálu na základě usnesení vlády, zejména v souvislosti s probíhající pandemií nemoci COVID – 19, se poplatky nebudou vymáhat.

Rozhodnutí