Výzva Národní sportovní agentuře | | Zemřel Ing. Jaroslav Černý, CSc.

1. 11. 2020

Dopis Ing. Pavla Saice, MBA, předsedy PTS, Národní sportovní agentuře

Předseda Pražského tenisového svazu, vědom si těžké situace do které se tenisové kluby dostaly zákazem sportování v uzavřených prostorech, zaslal 27. 10. 2020 předsedovi Národní sportovní agentury, panu Milanu Hniličkovi, dopis, ve kterém jej žádá o pomoc provozovatelům krytých dvorců, zejména pak nafukovacích hal.

Celé znění dopisu  je na odkazu níže.

Dopis předsedy PTS NSA