Dopis Ing. Pavla Saice, MBA, předsedy PTS, Národní sportovní agentuře | | Výzva k připojení se k žádosti o dotaci

2. 11. 2020

Zemřel Ing. Jaroslav Černý, CSc.


Ing. Jaroslav Černý, CSc. patřil k oporám rozhodcovského sboru v ČTS a PTS.

Čest jeho památce!