Zemřel Ing. Jaroslav Černý, CSc. | | Osvobození od daně z nemovitých věcí v případě mimořádných událostí

5. 11. 2020

Výzva k připojení se k žádosti o dotaci

Kluby PTS, které mají zájem účastnit se žádosti o dotaci v Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2021, Opatření I. Systémový rozvoj sportu dětí a mládeže, mají možnost podat přihlášku jako realizátor podle zde uvedeného postupu.

Výzva

Přihláška

Příloha k žádosti (požadavek MHMP)

Program podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2021

Vzor žádosti, kterou bude PTS podávat (věnujte pozornost červeně ohraničeným částí formuláře, to jsou údaje, které budeme po realizátorech požadovat)