Letní termínová listina 2021 | | Stanovisko předsedy PTS k aktualní situaci v tenisových areálech

24. 3. 2021

Reklamační verze soutěží družstev

Vážení sportovní přátelé,
STK v současnosti v IS ČTS průběžně zveřejňuje REKLAMAČNÍ VERZE vylosovaných soutěží, tzn., prosíme kluby, aby tuto verzi zkontrolovaly a poslaly případné připomínky na párování.

PROSÍM, KONTROLUJTE PRŮBĚŽNĚ STAV, KTERÝ SE PODLE REKLAMACÍ KLUBŮ MĚNÍ

Nutno rozkliknout rok 2021, automaticky naskakuje rok 2020.

Bohužel, ne všechny kluby zaslaly své požadavky včas, proto STK nyní potřebuje součinnost všech klubů při doladění všech soutěží. Někdy je opravdu nadlidským úkolem dokázat spárovat jednotlivé týmy daného klubu v souladu s kluby ostatními, proto Vás prosíme pouze o opravdu konkrétní připomínky.
Bohužel, zatím neznáme, jak se bude situace vzhledem pandemii vyvíjet, takže vše zatím chystáme tak, aby bylo možno odehrát soutěže klasickým způsobem. Pokud dojde k omezením, budeme muset pružně reagovat.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na sezónu plnou krásných tenisových utkání a soutěží.

Veškeré připomínky směřujte přímo na p. L. Kleina 6010206053 nebo ladislav.klein@cztenis.cz

 POZOR!

PO 5. 4. 2021, PO OTEVŘENÍ ZADÁVÁNÍ SOUPISEK, JIŽ NEBUDE MOŽNO DO SYSTÉMU ZASÁHNOUT A MĚNIT POZICE VE SKUPINÁCH!

STK PTS