Reklamační verze soutěží družstev | | Oznámení STÚ ČTS ze 6. 4. 2021

2. 4. 2021

Stanovisko předsedy PTS k aktualní situaci v tenisových areálech

Stanovisko a výklad situace z pohledu předsedy PTS, Ing. Pavla SAICE, MBA je v přiloženém dokumentu

 

Stanovisko předsedy PTS k aktuální situaci v tenisových areálech