Podmínky pro vstup na Pohár Billie Jean Kingové | | Informace k aktuálním opatřením

3. 11. 2021

POZOR ZMĚNA!

Ze závažných důvodů jsme byli nuceni přesunout termín

Valné hromady Pražského tenisového svazu

na úterý 23. 11. 2021.

Vše ostatní zůstává, tedy čas zahájení (18,00 hod)

Místo – Aula České unie sportu Strahov