POZOR ZMĚNA! | | Valná hromada Pražského tenisového svazu

22. 11. 2021

Informace k aktuálním opatřením

Platnost opatření od 22. 11. 2021

Stručné shrnutí pro lepší orientaci

Jak od 22.listopadu 2021

  1. Sportoviště uzavřená nejsou.
  2. Je specifikováno, které osoby mohou sportoviště využívat.
  • Očkované
  • Po prodělaném covidu
  • Do 12 let věku
  • PCR test ne starší 72 hodin, to však pouze u osob do dovršení 18 let věku, rozočkované a osoby, které se nemohou nechat očkovat pro kontraindikace
  • Nevykazující klinické příznaky onemocnění covid-19
  1. Provozovateli je nařízeno kontrolovat podmínky, osoba je povinna prokázat splnění podmínek. Pokud k prokázání nedojde, má provozovatel zakázáno osobu vpustit.
  2. Tréninky organizovat lze za výše uvedených podmínek. Je povinnost vést evidenci účastníků v rozsahu jméno, příjmení a telefon (postačí běžná evidence tréninků, rezervační systém apod.) po dobu 30 dnů.
  3. Turnaje organizovat lze za výše uvedených podmínek s tím, že PCR test má pro tyto účely platnost 7 dní a počet účastníků nepřesáhne 1000. Při přítomnosti do 20 osob v jeden čas se splnění podmínek podle bodu I/17 nevyžaduje.

 

Stále platí že tenisté sami od sebe:

mají k dispozici, před vstupem na sportoviště, v šatnách a na WC nádobu s dezinfekcí

v šatnách se pohybují tak, že mají mezi sebou co možná největší rozestupy, min. však 1,5m a zdržují se tam co možná nejkratší dobu

mají přístup k teplé vodě a mýdlu; dezinfekce nenahrazuje mýdlo

dezinfikují madla, kliky, nářadí na úpravu dvorců apod.

mimo sportoviště nosí ochranu dýchacích cest

nejdou na tenis, pokud vykazují příznaky respiračního onemocnění