Informace k aktuálním opatřením | | Přebor Prahy žen v hale

24. 11. 2021

Valná hromada Pražského tenisového svazu

V úterý 23. listopadu 2021 se sešla Valná hromada Pražského tenisového svazu v aule České unie sportu na Strahově.

Delegáti z klubů vyslechli a schválili zprávu o činnosti  a hospodaření PTS v uplynulém období, vzali na vědomí zprávu Kontrolní komise PTS a výhledy do následujícího pětiletého období.

Na Valné hromadě PTS byl zvolen v tajné volbě Ing. Pavel Saic, MBA předsedou VV PTS na období 2021-2026.

V tajné volbě byla zvolena i Kontrolní komise a Výkonný výbor PTS na stejné funkční období.

Do Kontrolní komise byli zvoleni Pavel Křivánek, František Steiner a Jaroslav Šmolka.

Do VV PTS byli zvoleni Ladislav Klein, Dominik Maršík, Roman Michalík, Milan Novák, Jan Pecha, Alice RIklová. Jakub Strnad, Jana Strnisková, Ivan Vyvadil a Jan Zlesák. Novými členy VV jsou tedy paní Riklová a pánové Maršík a Michalík.

Gratulujeme zvoleným a přejme jim hodně úspěchů v jejich budoucí práci.