Platby za zařazení turnajů do LTL ČTS | | Zadávání soupisek do soutěže seniorů

4. 4. 2022

Doškolení rozhodčích licence B – oblast Praha

Rozhodčí oblasti Praha, kterým skončila platnost licence B v letech 2020-21 se mohou přihlásit na on line test, který jim bude zaslán na email.
Účastníci, kteří splní podmínky testu, si poté, po uhrazení registračního poplatku na 4 roky, vyzvednou obnovenou licenci u pí. A. Brožové na ČTS.

Přihlášky:

Přihláška na on line doškolení rozhodčích licence B